Lunds universitet

Hedersdoktorer vid LTH

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:42 CET

LTH utser i år tre hedersdoktorer. De heter Richard Murray, professor vid
California Institute of Technology, Chunli Bai, professor och vicepresident vid
Kinas vetenskapsakademi, samt Mats Lindoff, "Chief Technology Officer" vid Sony
Ericsson Mobile Communications.

Richard Murray är en av världens mest meriterade forskare i reglerteknik och har
varit med och byggt upp ett utbyte med LTH som omfattar både personal, studenter
och kurser. Ett av uttrycken för dessa samarbeten är LTH-studenters medverkan i
Darpa Grand Challenge för automatiserade, förarlösa bilar. Han föreslogs av
professor Anders Rantzer.
Chunli Bai är även direktör för Kinas "National Centre for Nanoscience and
Technology". Inom nanoområdet är han en framstående forskare med 250
publikationer och många internationella priser. Han också har initierat
samarbete med kolleger vid LTH och utbyte mellan vetenskapsakademin och LU/LTH,
som därmed fått stor exponering i Kina. Som ordförande för vetenskapsakademins
forskarskola har han ansvar för 30.000 doktorander! Han nominerades av professor
Sune Svanberg.
Mats Lindoff är civilingenjör från LTH som från olika positioner inom
Ericsson-koncernen samarbetat med LTH, där han även en period var
styrelseledamot. Han har haft ledande positioner i utvecklingen av ny
mobiltelefonteknik ända sedan starten med NMT på 80-talet. Han har också arbetat
några år inom C-Technology i Lund. Förslagsställaren, professor Per Runeson,
kallar Lindoff för "en inspiratör för både forskare och ingenjörer".

Digitala foton på hedersdoktorerna, adressuppgifter med mera, kan rekvireras via
undertecknad (Mats.Nygren@kansli.lth.se), 046-222 70 86, 0708-220 187.


LTH 046-2227086, 0708-220187
Mats.Nygren@kansli.lth.se