Conductive

Hederskultur

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:51 CEST

Ett problem som kräver nya arbetsmetoder

Drygt 10% av Stockholms 15-åriga flickor kontrolleras hårt av föräldrarna och får tex inte delta i viss undervisning i skolan eller umgås med pojkar utanför familjen. 7% utsätts dessutom för våld och hot.

Socialtjänsten, skola, polis och BUP har stor erfarenhet av att hjälpa utsatta ungdomar med svensk bakgrund där problemet ofta är passiva föräldrar eller föräldrar som själva har sociala svårigheter. Ungdomar utsatta för hedersrelaterad problematik är dock något nytt och kräver också ett nytt tankesätt och nya metoder.

Genom att bjuda in politiker och experter blandat med goda exempel från verkligheten får du ta del av ny forskning, praktiska erfarenheter och nya metoder. Du får inspiration av verksamheter som utarbetat framgångsrika arbetssätt med utgångspunkt i den nya problematiken och som fått positiva resultat och effekter.

Med dina frågor i fokus välkomnar vi dig till höstens viktigaste konferens om hur vi ska se och hantera ungdomar utsatta för hedersvåld.

Varmt välkommen,
AB Conductive