Netwise AB

Hedersomnämnande vid Mobilgalan 2006

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:25 CET

3G-tjänsten ”Tolken i fickan” fick hedersomnämnande på Mobilgalan
Tjänsten ”Tolken i fickan” som utvecklats på uppdrag av PTS fick ett hedersomnämnande vid Mobilgalan 2006 som hölls på torsdagskvällen.

Juryns motivering lyder:

”Tolken i fickan är en tjänst som vidgar användningen av videotelefoni i 3G-näten betydligt. Denna tjänst från PTS gör att döva nu kan tala med hörande i sina mobiltelefoner. Redan 3G-telefonernas videotelefoni innebar ett lyft för dövas kommunikationsmöjligheter. PTS har med sitt initiativ vidgat användningsområdet för videotelefoni betydligt för en stor grupp människor i Sverige.”

För mer information:
Patrik Bystedt, PTS projektledare, tfn: 0730-66 57 71.

Fakta om tjänsten:
”Tolken i fickan” ger döva personer möjlighet att kommunicera direkt med hörande med hjälp av teckenspråk och utan fysisk tillgång till en teckenspråkstolk. Den döva ringer ett videosamtal via 3G-telefon till en tolk, som tolkar teckenspråk till tal och vice versa. På så sätt kan den döva kommunicera med en hörande med hjälp av tolkstöd på distans. ”Tolken i fickan” erbjuder också samtalsförmedling, när en döv person till exempel vill ringa en bekant, en butik eller en myndighet från sin mobiltelefon.

Projektet ”Tolken i fickan” har nyligen avslutats och ingår nu som en del i förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Tjänsten drivs av Tolkcentralen, Örebro läns landsting, på uppdrag av PTS.

Fakta om Mobilgalan:
Mobilgalan arrangerades i år för sjätte året. Arrangörer är Tidningen Mobil och Veckans Affärer i samarbete med Ericsson och Telia Sonera. Juryn som delar ut årets priser består av:

Linus Brohult, chefredaktör Mobil
Pontus Schultz, chefredaktör Veckans Affärer
Tomas Bennich, Kista Mobile Showcase
Katarina Bonde, vd Kubi
Kristina Höök, professor vid Stockholms universitet
Östen Mäkitalo, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan