Norrbottens läns landsting

Hederspris till Landstingstidningen

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:19 CEST

Landstingstidningen, Norrbottens läns landstings personal-tidning fortsätter att skörda fina utmärkelser. I dag får tid-ningens redaktör Barbro Lindbergh ta emot ett hedersom-nämnande i tävlingen Bästa personaltidning 2005. Bakom tävlingen står Rim (Redaktörsföreningen interna medier).
- Utmärkelsen är mycket hedrande och det är mycket roligt att Landstingstid-ningen på det här sättet uppmärksammas. Det ger en stimulans att fortsätta att utveckla tidningen tillsammans med mina duktiga frilansskribenter och fotografer och Tor-Arne Moe, Plan Sju som gör tidningens layout, säger Barbro Lindbergh.
- Det är tredje gången på sex år som landstingstidningen är med i toppen i den här tävlingen. År 2000 och 2004 utsågs tidningen till Bästa personaltidning och nu får den ett hedersomnämnande. Det vittnar om en hög och jämn kvali-tet. Bakom framgången finns också en långsiktigt medveten satsning från re-daktionens sida på att utveckla tidningen i samarbete med våra verksamheter, säger landstingets informationschef Lars Tyskling.
I juryns motivering står att läsa:
”Landstingstidningen är mycket lättläst. Texternas innehåll är viktiga, med-ryckande och inte minst roliga. Tidningen berör. Den innehåller visserligen ingen debatt eller insändare, men antagligen hämmar artiklarnas aktiva innehåll behovet av sådant. Bildjournalistiken är också den aktiv. Layouten är i många fall utmanande. Typografin ger oftast ett kraftfullt stöd åt läsan-det. Att tidningen är orädd visas med de artikelval man gör. Landstingstid-ningen uppfattas säkert som en frisk fläkt inom organisationen, antagligen även av medierna utanför landstinget som här lär finna åtskilliga uppslag att fördjupa sig i.”

Ytterligare upplysningar:
Redaktör Barbro Lindbergh, tel 070-555 98 78
Informationschef Lars Tyskling, tel 070-627 13 59