Länsstyrelsen i Östergötlands län

Hedersrelaterat våld måste förebyggas

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 11:35 CEST

Några av landets mest kunniga och erfarna personer inom området hedersrelaterat våld sprider kunskap i Östergötland. Det är docent Astrid Schlytter från Socialhögskolan i Stockholm och socionom Azam Qarai från Linnamottagningen, som föreläser i samband med ett seminarium om hur hedersrelaterat våld kan förebyggas.

Seminariet som arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland samlar ett femtiotal nyckelpersoner från hela länet under tisdagen den andra september. Länsstyrelsen har ett nationellt uppdrag från regeringen att öka kunskapen om hedersrelaterat våld hos myndigheter.

- Insatserna mot hedersrelaterat våld är en prioriterad fråga för länsledningen under mitt sista verksamhetsår, säger landshövding Björn Eriksson. Utifrån mitt doyenskap och vårt nationella uppdrag är det en viktig uppgift för mig att få samtliga landshövdingar att kraftsamla kring de här frågorna.

Frågan om hedersrelaterat våld är extra aktuell i tiden för skolstarterna, då det finns elever som inte kommer tillbaka till skolan på grund av att de till exempel blivit bortgifta eller hålls i det gamla hemlandet mot sin vilja. Här är samverkan mellan skolan och andra aktörer extra viktig, så att eleven får hjälp och inte hamnar mellan stolarna.

- Det är allas ansvar att de flickor och pojkar som är utsatta för förtryck i hederns namn får den hjälp de har rätt till, säger Juno Blom, utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland. Då måste varje länk i kedjan veta vad de ska göra och ha specifik kunskap om frågan.


Program 2 september

15.30 Fika
16.00 Inledning, Landshövding Björn Eriksson
16.15 Hur utbrett är hedersrelaterat våld och hur kan vi se vilka som är utsatta?
Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och lektor vid Stockholms universitet
17.00 Vad behöver myndigheter tänka på när en flicka eller pojke måste bryta med sin
familj? Azam Qarai, socionom, Linnamottagningen i Stockholm.
17.30 Vad kan vi göra i Östergötland och hur kan vi bli bättre? Juno Blom,
utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
18.00 Avslutning, Landshövding Björn Eriksson

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Östergötland

Pressen inbjuds att närvara under seminariet och ges möjligheter till intervjuer med de medverkande efter att seminariet slutat.


För mer information kontakta gärna:
Landshövding Björn Eriksson, tfn 013-19 63 00
Juno Blom, utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland, tfn 0706-648402


Mariethe Larsson,
Informationschef
E-post: mariethe.larsson@e.lst.se
Arb: 013-19 63 75 ,
Mobil: 0703- 66 73 66

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 58186 Linköping