Länsstyrelsen i Norrbottens län

Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning - ett okänt problem

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:33 CET

Inbjudan till presskonferens

Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning - ett okänt problem

Många förknippar hedersrelaterat våld med manliga släktingars förtryck mot flickor och kvinnor som inte vill följa gruppens normer och regler. Att även homo, bi- och transsexuella (HBT) ungdomar riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld är ett relativt okänt fenomen.

Många hjälpande instanser uppger att de saknar verktyg för att identifiera utsatta och för att kunna hjälpa. På uppdrag av regeringen genomför därför länsstyrelserna i Sverige en gemensam, nationell utbildningssatsning.

På tisdag den 13 februari deltar berörda organisationer och myndigheter i en utbildningsdag på länsstyrelsen i Luleå. Deltagarna får en grundläggande utbildning i frågor som rör hedersproblematik och sexuell identitet, samt verktyg för att kunna identifiera, bemöta och bistå ungdomar som befinner sig i denna situation.

Efter utbildningsdagens slut inbjuds media till en presskonferens:

Tid: Tisdagen den 13 februari kl 15.00

Plats: Länsstyrelsen, Stora Björn

Vid presskonferensen deltar bland annat dagens föreläsare Charlotte Persson. Hon arbetar med HBT- och hedersproblematik på Länsstyrelsen i Västa Götalands län och är även gymnasielärare på Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Välkommen!

För mer information kontakta:
Lisa Lindström, handläggare vid sociala enheten, länsstyrelsen i Norrbotten, tel 0920-96275

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054