Njurförbundet

Hedersutmärkelse för engagemang om organdonation

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 07:03 CEST

Margareta Sanner, psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet har inför Europeiska Donationsdagen den 23 oktober utsetts till 2010 års hedersmedlem i Livet som Gåva.

Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang för donation av organ och vävnader. Hennes vetenskapliga studier under drygt 20 år har lett till ökad kunskap och förståelse för donationsprocessen samt varit vägledande för de informationsinsatser om organdonation som genomförts i Sverige

Hedersutmärkelsen utdelas varje år sedan 2003 i samband med Europeiska Donationsdagen till någon person som under lång tid visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som förväntas ske i deras yrkesutövning

Utdelningsceremonin som kommer att äga rum vid det s k Donationsträdet som är planterat på Storkyrkans gård i Stockholm, lördagen den 23 oktober  kl. 12.00.

Kontakter:

Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva, telefon 070-718 16 70

Margareta Sanner, telefon 0730-44 64 85

Livet som Gåva är en nationell samverkansorganisation som har till syfte att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. I Livet som Gåva ingår både patientorganisationer och företrädare för medicinsk profession