Livet som Gåva

Hedersutmärkelse för organdonation

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2012 22:46 CEST

World Transplant Games 2011 (WTG 2011) är det hittills största enskilda arrangemang i Sverige som uppmärksammat betydelsen av organdonationer och den livskvalitet som en lyckad transplantation innebär för människor som drabbats av en livshotande sjukdom. Arrangemanget genomfördes i Göteborg mellan den 17 - 24 juni förra året och samlade över tusen tävlande från 54 länder. Samtliga tävlande hade genomgått en organtransplantation tack vare att någon tagit ställning för donation.

Anders Olsson, Varberg, har utsetts till årets hedersmedlem i Livet som Gåva. Han får hedersutmärkelsen för att han tog initiativ till att Sverige ansökte och genomförde World Transplant Games 2011 i Göteborg. Motivering för beslutet: Genom Anders Olssons outtröttliga engagemang och ledarskap i samband med planering och genomförande blev WTG 2011 en stor succé.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades första gången 2003 och tilldelas personer som under lång tid visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning

Utdelningsceremonin äger rum från scenen på Nordstadstorget i Göteborg under Europeiska Donationsdagen lördagen den 13 oktober klockan 14,10 i samband med ett större donationsevenemang som arrangeras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utdelningen sker i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se. Kontaktuppgift till Anders Olsson, tel.  073-517 72 22.

Livet som Gåva grundades 1996 och är en nationell samverkansorganisation som har till syfte att driva opinion för att fler människor tar ställning för donation av organ och vävnader. I Livet som Gåva ingår både patientorganisationer och företrädare för medicinsk profession. www.livetsomgava.nu