Njurförbundet

Hedersutmärkelse för organdonationer

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2019 17:22 CET

Donationsveckan 4 – 10 november 2019

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet. Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019 har utsetts intensivvårdsläkaren Stefan Ström, Västmanlands sjukhus i Västerås

Motivering;

”Stefan Ström har under lång tid engagerat sig i problematiken runt organdonationer och metoder som främjar organdonation utöver vad som krävs i den ordinarie yrkesutövningen. Han har lett det s k DCD-projektet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting som innebär att organ kan doneras efter cirkulationsstillestånd. En pilotstudie har framgångsrikt genomförts som innebär att fler njursjuka och andra patientgrupper med livshotande sjukdomar kommer att kunna transplanteras i framtiden.”

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, Stefan Ström 073-356 09 19

Livet som Gåva är ideell förening som grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.