Nordnet Sverige

Hedgefonder i topp när fondsparare väljer fonder

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 11:13 CEST

Under juni månad var intresset för hedgefonder fortsatt mycket starkt. Av de fem mest handlade fonderna tog hedgefonder fyra platser.

"Precis som tidigare under året är det mest fonder som har visat en positiv avkastning under de senaste 6-12 månaderna som får flödena. Dit hör förutom flera framgångsrika hedgefonder även ränte- och östeuropafonder. Intresset för hedgefonder är stort även med anledning av att finansierings- & belåningsmöjligheterna för dessa är mycket fördelaktiga", säger Klas Danielsson, vd på Nordnet.

10 mest handlade fonderna under juni 2003

1. Helios (hedgefond)
2. Nektar (hedgefond)
3. Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
4. Zenit (hedgefond)
5. Lynx (hedgefond)
6. Lannebo Sverige
7. East Capital Baltikum
8. Fidelity American Growth Fund
9. ODIN Sverige
10. East Capital Ryssland

Nordnets mest handlade fonder under juni 2003
Källa: Nordnet

Marknadsplatsen för hedgefonder växer
Nordnet Hedge, marknadsplatsen för hedgefonder, utökades under andra kvartalet med fyra stycken hedgefonder, senast Futuris och Manticore. Totalt handlas nu 12 st hedgefonder på marknadsplatsen som innan årets slut kan komma att utökas med ytterligare upp till ca 5 st hedgefonder.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK- försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu .