Umeå kommun

Hedlundadungen öppen för stora och små

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 10:57 CET

Lekplatsen i Hedlundadungen är nu klar och öppen för allmänheten, både stora och små. Lekredskapen finns på plats och väntar på att glada barn ska komma och leka. Invigningen planeras till våren 2016.

Förutom lekredskapen så är även gång- och cykelvägar samt den stämningsskapande belysningen klar. Till våren kommer mindre kompletterande arbete att ske och vattenleken med omgivande grässlänter blir tillgängliga.


Invigning våren 2016
Invigning sker under våren 2016 när sand och is tinat. Då kommer alla lekredskapen att vara möjliga att använda. Vid invigningen blir det också premiär för parkens nya fontän.
Under hösten har vädret varit ovanligt milt men med inslag av frost, vilket tidvis har lett till isbildning på delar av rutschkanorna. För att kunna utvärdera om detta skulle kunna vara en risk har kommunen valt att vänta med att öppna den högsta rutschkanan.


Stora tallar planterade på försök
Under hösten har ett tiotal större tallar flyttats från I20-området och placerats vid entrén till Hedlunda minigolf. Om försöket faller väl ut kommer fler träd att planteras under nästa år. Antalet träd i parken kommer då vara fler än före ombyggnaden.

Bildtext: Hedlundadungen i kvällsbelysning


Kontakt
Magnus Lingegård
landskapsarkitekt
Umeå kommun
090-16 15 09
magnus.lingegard@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.