Hedson Technologies

Hedson Technologies: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:26 CET

(Aktietorget: HEDS)

Oktober - december 2009

* Nettoomsättningen uppgick till 59,9 MSEK (72,8), en minskning med 18 %.

* Rörelseresultatet (EBIT) blev 5,0 MSEK (-43,0). För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet 5,1 MSEK exklusive engångsnedskrivningar om -48,1 MSEK.

* Rörelsemarginalen blev 8,3 % (-59,0 %). För jämförelseåret 2008 blev rörelsemarginalen 7,1 % exklusive engångsnedskrivningar.

* Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (-41,5). För jämförelseåret 2008 blev det 6,6 MSEK exklusive engångsnedskrivningar.

* Resultatet per aktie efter skatt blev 0,83 SEK (-5,73). Exklusive engångsposter för 2008 blev det 0,92 SEK.


Januari - december 2009

* Nettoomsättningen uppgick till 210,3 MSEK (256,0), en minskning med 18 %.

* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (-45,6). För jämförelseåret 2008 blev rörelseresultatet 2,5 MSEK exklusive engångsposter.

* Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 % (-17,8 %). För jämförelseåret 2008 blev rörelsemarginalen 1,0 % exklusive engångsposter.

* Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 MSEK (-52,7).

* Resultatet per aktie efter skatt blev -0,02 SEK (-7,25).

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning.
Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike och USA.

Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 2 800 aktieägare.
www.hedsontechnologies.se