Hedson Technologies

Hedson Technologies: Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 15:21 CET

(Aktietorget: HEDS)

Backahill Utvecklings AB har per den 23 december 2009 ökat sitt aktieinnehav i Hedson Technologies International AB med 920 650 st aktier. Innehavet utgör efter förändringen 1 702 667 aktier, vilket motsvarar 24,0 procent av både det totala antalet utestående aktier och röster. Universal Exports AB och Jan Ahlström med bolag har tillsammans minskat sitt innehav med 920 650 aktier och samma antal röster.

Hedson Technologies International AB (publ)
Peter Löprick
CEO

För mer information kontakta Peter Löprick
Telefon kontor 040-53 42 42
Mobiltelefon +49 172 561 5890


Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag i Tyskland, Frankrike och USA.Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 2 800 aktieägare.