ScanMining AB

Heino Alaniska anställs som platschef för ScanMinings guldgruva i Finland

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 10:14 CEST

- Vi ser rekryteringen som ett mycket viktigt led i förberedelserna för gruvproduktionen i Pahtavaara säger ScanMinings VD Michael Nilsson.

Förberedelsearbetet innefattar utöver personalrekrytering även länspumpning av de tidigare dagbrotten samt omfattande borrningar. Dessa arbeten bedrivs nu planenligt med inriktningen att påbörja gruvproduktionen mot slutet av innevarande år.

Heino Alaniska har tidigare varit platschef vid flera olika gruvor inom Outokumpukoncernen, bland annat guldgruvan i Bidjovagge. Han har också tidigare erfarenhet från Pahtavaaragruvan där han var chef under 1990 talet. Alaniska kommer närmast från en anställning inom Riddarhyttan där han har varit Site Manager för Suurikuusikkoprojektet.

ScanMinings styrelse har också beslutat att bilda ett helägt dotterbolag i Finland. Bolaget kommer att svara för ScanMinings gruvverksamhet i Finland och kommer att ha samma bolagsordning, styrelse och verkställande direktör som ScanMining AB medan Heino Alaniska kommer att bli bolagets representant i Finland.

Dotterbolaget i Finland startas mot bakgrund av ScanMinings fokusering på guldutvinning i bolagets gruva vid Pahtavaara i Finska Lappland. Genom bildandet av dotterbolaget förenklas även de administrativa rutinerna för verksamheten i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 – 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtagruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Gruvan i Pahtavara beräknas under de närmast kommande åren producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Malmbasen vid de båda fyndigheterna Ersmarksberget och Svärtträskfyndigheten vid Blaiken överstiger 9 miljoner ton bevisad och sannolik malmreserv. Utöver detta har ScanMining ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även www.scanmining.se