Stockholms Läns Landsting

Heister (m): Strypsnaran dras åt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 16:28 CET

Fortsatt chockhöjning av landstingsskatten, en historisk höjning av SL-taxan och kraftigt försämrad sjukvård. Det är kontentan av den budget som vänstermajoriteten i Stockholms läns landsting i dag presenterar för 2004. I stället för att rikta krav mot regeringen för att förändra utjämningsskatten drabbas nu länsinvånarna av ett historiskt löftesbrott. I valrörelsen lovade socialdemokraterna satsningar på sjukvården och kollektivtrafiken. Det är löften som nu sviks.

- Nu synliggörs effekterna av utjämningsskatten för länsinvånarna. Vänstermajoriteten föreslår att Sveriges högsta landstingsskatt ska bli ännu högre och att sjukvården ska drabbas av historiska nedskärningar. Krisen i landstinget slår nu ut i full blom och strypsnaran dras åt kring Stockholmsregionen. Det värsta är att det här bara är början på utvecklingen. Om ingenting görs kommer situationen att bli än värre med stora konsekvenser för länets tillväxt, skattebetalare och sjukvård, det säger oppositionslandstingsrådet Chris Heister (m), i en kommentar till majoritetens budget.
- Läget är nu så allvarligt att vi moderater i dag har lämnat in en begäran om en särskild riksdagsdebatt om krisen i Stockholmsregionen och de faror denna medför för hela landets välfärdsutveckling. Vi samlar oss i dag på lokal, regional och riksnivå för att tvinga den socialdemokratiska regeringen förstå frågans allvar och vidta åtgärder.

- Redan tidigare har vi moderater krävt att landstinget ska begära regelrätta överläggningar med regeringen om utjämningsskatten. Det kravet kvarstår. Vänstermajoritetens budget visar att vårt krav inte bara är aktuellt, utan också i allra högsta grad berättigat. Regeringen måste reformera utjämningsskatten och det skyndsamt. Det finns ingen annan utväg om Stockholmsregionen inte ska knäckas fullständigt, avslutar Chris Heister (m).

Bifogas: Moderata riksdagsgruppens begäran till talmannen

För mer information, kontakta:

Landstingsrådssekreterare
Kristoffer Tamsons
070-737 41 23
kristoffer.tamsons@moderat.se

--- --- ---

Begäran om aktuell riksdagsdebatt

Vid en presskonferens idag meddelar den socialdemokratiska ledningen i Stockholms läns landsting att landets redan högsta landstingsskatt skall höjas med ytterligare 65 öre per skattekrona, att priset på månadskortet skall höjas med 20 procent och att minst ett sjukhus skall läggas ned som fullständigt akutsjukhus. Ett år efter valet bryter socialdemokraterna därmed på alla nivåer – riksdag, landsting och kommun – mot de löften som man gav medborgarna före valet.

Beskedet lämnas efter ett år då invånarna i Stockholms län genom kommunala skattehöjningar, höjd fastighetsskatt, ökad förmögenhetsskatt och ett orättfärdigt skatteutjämningssystem har utsatts för den mest omfattande köpkraftsindragningen i modern tid. Med politiska åtgärder har socialdemokraterna brutit konjunkturen. Huvudstadsregionen har försatts i kris och kan inte längre fungera som motor för Sveriges ekonomiska tillväxt.

Socialdemokraternas politik späder genom upprepade löftesbrott på politikerföraktet. Samtidigt delar den landet genom att ställa storstad mot glesbygd. Vi anser att den situationen är allvarlig.

Den moderata riksdagsgruppen begär att talmannen skyndsamt utlyser en särskild debatt om krisen i stockholmsregionen och de faror denna medför för hela landets välfärdsutveckling.

På moderata riksdagsgruppens vägnar

Beatrice Ask