Hammarö kommun

Hej Colombia, Hola Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:03 CET

I februari åker fyra elever ur klass 9 A och två lärare från Hammarlunden 7-9 till Colombia och den lilla byn Cajicá utanför Bogota. Där kommer de att träffa kamrater på skolan Rincón Santo som de haft brevkontakt med under ett drygt år.

Resan är en del i ett projekt som kallas Hej Colombia, Hola Sverige. Projektet startade som ett språkligt utbyte där Hammarlundens spansklärare Idalith León såg till att de svenska eleverna fick en chans att öva upp sina spanska språkkunskaper genom att skriva brev till elever i hennes hemby, Cajicá. Samtidigt som eleverna i Colombia övade engelska genom att använda det vid kommunikationen med Sverige.

Projektet har så småningom utvidgats till att även omfatta kultur och samhällskunskap. Eleverna från båda länderna har fått lära sig mer om varandras traditioner, natur, kultur och samhälle. En av lärarna som också involverats i projektet är SO-läraren Pernilla Eriksson från Hammarlunden 7-9. Hon beskriver projektet som ett internationaliseringsprojekt.
– Hammarlunden är ingen mångkulturell skola och då är det extra viktigt med omvärldsbevakning.
Meningen är att projektet ska öka förståelsen för en annan kultur och öka acceptansen för andra människor.

De fyra eleverna åker tillsammans med lärarna Idalith León och Pernilla Eriksson till Colombia den 19 februari och stannar i 15 dagar. Under besöket kommer eleverna, förutom att bekanta sig med sina brevvänner, få studera den colombianska kulturen, undersöka hur demokratin fungerar i Colombia, intervjua colombianska ungdomar och politiker och delta i de vardagliga aktiviteterna. Resan har finansierats genom stipendium från Internationella Programkontoret och Folke Bernadottes Minnesfond.

Under våren är två demokratidagar planerade att genomföras på Hammarlundens skola då även resten av eleverna på skolan får chansen att ta del av erfarenheter från resan samt lära mer om demokrati och kultur i andra länder. I planen ingår också att ordna ett besök till Sverige och Hammarö för några colombianska elever och deras lärare, något som eventuellt kan bli verklighet i höst.