Vulkanmedia

Hejdå skam och tystnad – berättelser för överlevnad av Hasse Jonsson

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 17:17 CEST

Tystnaden är livsfarlig! Och att berätta familjehemligheter anses skamligt. Läkningsprocess – eller självmord? Ibland blir valen svåra. I boken Hej då skam och tystnad väljer författaren och huvudpersonen Hasse Jonsson att leva sitt liv genom att framkalla ruta efter ruta av barndomens gömda minnen. Skammen är dock förödande. Alla klarar inte att göra detta val.

Boken baseras på dikter skrivna under flera års tid av bearbetning av trauman. Dikterna är indelade i kapitel med en inledande text med personliga reflektioner. Dessa spänner från svåra barndomsupplevelser med omsorgssvikt och övergrepp till dikter och tankar om förlåtelse, ångest, självmord och vändpunkter med aningar av lycka.

Den tystnad och skam som drabbar barnet förföljer in i vuxenlivet. De vuxnas förnekande av sanningen, livslögnerna och försöken att kontrollera, först ett litet barn sedan ett vuxet barn, kan liknas vid det som drabbar kvinnor i samband med våld i nära relationer.

»Det är min sanning», säger Hasse Jonsson, och kanske är denna ofta förbjudna sanning det enda vi har att utgå ifrån. »Utan min egen sanning kan jag inte gå vidare».

Trots flera svåra ämnesområden: suicid, depression, psykisk sjukdom och övergrepp gör de poetiska texterna det möjligt att läsa om det svåra. Formen gör att båda hjärta och hjärna får sitt som en läsare av bokutkastet har sagt.

»Ambitionen är att boken skall läsas av både dem som är drabbade av liknande svårigheter och dem som möter barn och vuxna med depressioner och suicidtankar», säger författaren. »Att våga prata om det svåra är första steget för att på sikt får ner antalet självmord. Jag har själv haft stort stöd av de böcker och de personer som vågat berätta sin historia», säger författaren.

Kontakt

Författaren finns på mässan Bok & Bibliotek söndag 28/9 i Vulkans monter B03:49

Hasse Jonsson

0706-222545

post@hassejonsson.se

Om författaren

Född i mitten på 50-talet, boende i Göteborg. Egenföretagare inom strategisk kommunikation och personlig utveckling. Läste lyrik som tonåring och har sedan dess skrivit poesi och andra texter. Diktskrivandet har på senare år blivit en viktig del i bearbetningen av personliga trauman. Har ett flertal fritidsintressen: musik, dans, uteliv i form av cykling och mc-körning samt paddling. 

Röster om boken

Hasse Jonssons självutlämnande texter grep mig direkt. Jag fångades och läste hela boken i ett svep. Sedan finns det så mycket mer att hämta ur de poetiska texterna som man kan stanna upp länge inför.

Hasse Jonsson ger i denna bok ett mycket värdefullt och personligt bidrag till förståelsen av hur ett barn kan bli känslomässigt övergivet och utsatt, och därmed dömt till tystnad om familjehemligheter.

Berättelsen om vägen vidare har en ödmjuk ton som accepterar livets paradoxer. Upplägget med poetiska texter blandat med personliga kommentarer  är ett mycket gott grepp. Det gör att både hjärta och hjärna får sitt.

”När jag själv varit avstängd/inte vågat ta in min egen smärta har jag fått känna och beröras genom andras berättelser och på så vis lära mig mer.” Här nämner Hasse Jonsson en nyckel till varför böcker som denna är så viktiga. De kanske inte blir storsäljare, men de är livsviktiga när de kommer i rätta händer.

Bo-Lennart Johansson, präst, själavårdare och handledare vid Själavårdsinstitutet Lilleskog, Skara stift

Denna bok kommer att hitta fram till stängda dörrar och öppna dem på glänt. I gläntan kan luft, ljus och hopp sippra in. Läser den och hör: Läkning är möjlig!. 

Gunilla Hamne, grundare av Trauma Tapping Technique och  Peaceful Heart Network

I "Hejdå skam och tystnad" ger sig Hasse Jonsson in i mörkrummet för att framkalla, en ruta i taget, bild efter bild. Bilder ingen vill uppleva, men som är verkliga för den som upplevt dem.

Hasse delar bilder ur det fördolda och lyfter fram dem i ljuset. Bilder som blir till bekräftelse och upprättelse. Vilket förtroende. En tro på att kärleken når bortom våra sår och brister.

Han nämner det svåra vid namn, skriver det som är skamfullt att säga och anger riktning. Att vara sann mot sig själv och andra befriar. 

Kerstin Hesslefors Persson, domprost i Lund

Bakom denna till synes lättlästa bok om uppväxten i en dysfunktionell familj ligger ett oerhört mödosamt arbete och så mycket smärta. På ett enkelt sätt har Hasse lyckats skriva om det allra svåraste, det som inte får finnas. Vad som döljs under ytan får inte nämnas, inte till något pris. ”I en familj med hemligheter är sanningen livets allra största hot”. Hur ska ett barn få ihop sin verklighet? ”Är det sant, är det falskt”?

Det är en lång och svår väg att ta sig igenom, innan man kan nå fram till den försoning, som kan läka de djupa såren. Bakom orden ”Försonas utan förlåtelse där förlåtelsen inte är möjlig” (sid. 35) ligger ett hav av smärtsamma processer att ta sig igenom. Detta är en djupt berörande bok!

Pille Naeris, ledare och utbildare inom Systemiska Familjekonstellationer.


Alla bär på en berättelse - ha du gett ut din?