ScenNova

Hektisk höst för Dzedins

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:21 CEST

Kalmarproducenten Jan Dzedins lämnade sitt uppdrag som chef för Byteatern Kalmar länsteater våren 2007 och har de senaste åren drivit flera projekt och produktioner som frilansproducent. Idag är han konstnärlig producent för jönköpingsgruppen Teateri, projektledare för Cirkus i Glasriket, marknadsansvarig producent för Västanå Teaters sommaruppsättningar och driver det egna scen- och utbildningsföretaget ScenNova. Nedan syns en lista över avslutade och pågående projekt samt en längre personlig kommentar om åren på Byteatern Kalmar länsteater.

Jan Dzedins om åren på Byteatern
- Jag lämnade Byteatern Kalmar länsteater 2007, efter att ha varit dess teaterchef i fyra år. Jag valde att bo kvar i Kalmar med min familj. Sedan dess har det snurrat på rejält för mig och mitt producentskap, med diverse produktioner och projekt.

Åren på Byteatern var tuffa. Jag tog över chefskapet för teatern våren 2003, drygt halvvägs in i ett spännande och kreativt ”dansprojekt”. Något som lockat mig till tjänsten.
Men ekonomin var minst sagt skakig vid tillträdet. Teatern hade raderat sitt eget kapital om drygt 1 miljon kronor. Till det kom nya regler för tjänstepension, som innebar att c:a 800 000 kr måste fram. Tufft för en teater med en omsättning på 11 miljoner kronor.
Teatern hade sedan 1992, då teatern fick länsteateruppdraget, behållit den fria gruppens organisatoriska form som ideell förening, något som var unikt bland länsteatrarna i Sverige. Fram till 2003 satt ett urval av enbart teaterns anställda i styrelsen; en så kallad cirkelorganisation. Chefens mandat hade på detta sätt blivit både teoretiskt otydligt och praktiskt osäkert. En intern utredning vintern 2002, alldeles före mitt tillträde, fastslog trots det att det inte fanns några skäl att förändra denna situation med personalmajoritet i styrelsen, även om det fanns röster internt som sa annat. 
 
När jag lämnade teatern 2007 var budgeten i balans och det egna kapitalet återställt. Teatern hade under mitt chefskap fått två miljoner kronor i ökade fasta anslag. Till det kom en regelmässig uppräkning av anslaget från Regionförbundet om 2% per år.
Styrelsens sammansättning hade förändrats till två personalrepresentanter medan övriga ledamöter kom från andra organisationer i samhället, som näringsliv, grundskola, högskola och Riksteatern Kalmar län. Regionförbundets politiker avböjde medverkan.
Teatern hade inlett och genomfört samarbetsprojekt med institutioner och kommuner i Kalmar län, t.ex. Kalmar slott, Kalmar Konstmuseum och Vimmerby. Barn- och ungdomsproduktionerna Delfinen och Hjärnstorm blev konstnärliga och publika framgångar, likaså dansteatern Indras öra av den fantastiska koreografen Kajsa Giertz som utvaldes till Svenska Dansbiennalen.
Internt hade teatern genomgått ett kompetensutvecklingsprojekt och en översyn av beslutsprocesser och mandat. Politikerna försökte trumfa över varandra med ökade anslag i den pågående valrörelsen. Teatern hade en hög spelintäktsgrad och höll publiksiffrorna uppe. Jag hade all anledning at vara nöjd med mycket.

Trots detta valde jag att lämna teatern 2007 efter fyra år. Anslagen räckte efter allt ändå inte till för skådespelare och regissörer i tillräcklig utsträckning , och fyra produktioner per år får sägas vara ett minimum för en institutionsteater. Nu skulle vi bara kunna göra tre, varav ett var av kaféprogram-karaktär. Hösten 2006 fick jag i uppdrag av den nya styrelsen att omorganisera teatern.
Byteatern hade blivit av med en fast regissörstjänst redan 1997 och aldrig ersatt den. Däremot hade den förhållandevis lilla länsteatern behållit tre fasta scenografer/bildkonstnärer, som starkt bidragit till teaterns kännetecken och som varit med sedan teaterns start 1972. Mitt uppdrag från styrelsen var bland annat att tillgodose teaterns behov av skådespelare och regissörer och i mitt förslag till förändring att beakta kommande pensionsavgångar. Det senare berörde  inte minst de tre scenograftjänsterna.
Inför de förhandlingar om omorganisation som inleddes i januari 2006 bildades ett lokalt fack på teatern - något som inte funnits förut och varit en märklig situation att arbeta i. Chefen hade formellt sett inte haft någon att förhandla med eller att formellt förankra beslut hos.
Förhandlingarna blev långdragna. När jag i april 2006, efter ett förödmjukande styrelsemöte och efter en  rak fråga till styrelsens ledning, förstod att Byteaterns stadgar skulle tolkas så att det inte ytterst var chefens, dvs. mitt, mandat att ta beslut om organisationsplanen eller tjänstesammansättningen på arbetsplatsen, blev jag minst sagt osäker på mina möjligheter att fortsatt ta ansvar för verksamheten. Det var såklart tokigt på ett formellt plan. När så det lokala fackets styrelse i maj meddelade att deras arbete brutit samman och att ingen ville ta ordförandeskapet i facket insåg jag det omöjliga i mitt förändringsarbete. Teatern var inte van att arbeta i en formell struktur med facklig samverkan.
Återstod att summera: teatern led brist på regissörer. I realiteten fick jag inte röra scenograftjänsterna (där jag hade en övergångslösning). Enda sättet för teatern att få in dramaturgisk och regimässig kompetens var att chefen, så som konstnärlig ledare, även kunde vara regissör för en eller ett par produktioner per år. Jag valde att gå eftersom jag anställts som chef på andra meriter, som organisatör och producent. Denna process var den interna orsaken till min avgång.

Fortfarande undrar jag över den ideella föreningen som organisationsform för en institution som årligen hanterar flertalet miljoner kronor i offentliga anslag. Under åren 1992 till 2003 dessutom med en helt intern styrelse av fast anställda! Den delvis offentliga utredning som gjordes i samband med min avgång, och som finansierades av Regionförbundet, avråder bestämt från den ideella föreningens form för en länsteater. Den ideella föreningens form svarar snarare emot det privata och personliga (grupp-)projektet än det offentligt uppdragsstyrda, med externt rekryterade chefer och frilansande anställda.

Mycket riktigt valde teatern just en regissör att efterträda mig. En kunnig sådan dessutom. Med glädje har jag sedan dess följt ett par konstnärliga framgångar på teatern, inte minst arbetet inom skolteatern. Även personalsammansättningen har förändrats.
Jag önskar alltjämt Byteatern lycka till i fortsatt arbete och utveckling.
Kalmar län förtjänar och mår väl av ett rikt kulturliv, av såväl institutioner av hög kvalitet med starkt demokratiskt inflytande, privata kultur- och nöjesprojekt, så som konstnärligt fria och utvecklande  kulturprojekt.

Jan Dzedins, frilansande producent och projektledare
Kalmar den 20 juni 2010

KODER Uppdrag P=Produktion, MI=Marknadsföring/Information, S=Skådespelare

Avslutade projekt 2007 – 2010

 • Tokfursten och Cornflakesportföljen på Teateri 2007 / P, MI
 • En Herrgårdssägen av Selma Lagerlöf på Västanå Teater 2007 utvald till Teaterbiennalen 2009 i Borås. / P, MI
 • Som glöd under snö i regi av kalmarfödda Maja Salomonsson med Emil Forselius och Christian Arin hösten 2007 – 2010 / P, MI
 • Cirkus i Glasriket i Kosta somrarna 2008 och 2009 / P, MI
 • Glasmenageriet på Teateri 2008, regi Robert Jelinek
 • BANNLYST av Selma Lagerlöf på Västanå Teater 2008 / MI
 • Massakerguden på Teateri, i regi av Drïtero Kasapi, belönad med tidningen NUMMERS pris för Bästa Pjäs Södra Sverige – Publikens val 2009 / P, MI
 • NILS – resan mot norr 2009 med Teateri och italienska Teatro all’Improvviso, utvald till Svensk scenkonstbiennal för barn och ungdom BIBU 2010 i Lund. Utvald till festivaler i Italien, Frankrike och Schweiz 2009. / P, MI
 • Dostojevskij: om tro och tvivel monolog Kalmar och Jönköping ScenNova 2008-2010 / P, MI, S
 • Glascirkuskonserten CATCH!  i Kosta juni 2010. / P, MI
 • Föreläsare bl.a. på Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar
 • Premiär för En midsommarnattsdröm på midsommardagen 26/6  med Västanå Teater. / MI

Kommande uppdrag 2010 och 2011

 • Circus Camps i fem kommuner i Glasriket i juni och juli 2010 / P, MI
 • Sverigepremiär för Tisdagarna med Morrie på Teateri med Lars-Erik Berenett och Christian Arin i Jönköping september 2010 / P, MI
 • Sverigepremiär för Världens bästa begravningar, en barnföreställning i regi av Johanna Larsson på Teateri i Vaggeryd september 2010. / P, MI
 • Premiär för Skönheten och Odjuret av Mike Kenny i regi av Johan Bernander på Teateri i Jönköping våren 2011. / P, MI
 • Fairy Tales of Glass, Circus Camps och konstpedagogiskt projekt i Glasrike sommaren 2011.
 • Premiär för Jekyll och Hyde i bearb. och regi av Johan Huldt hösten 2011 på Teateri. / P, MI