Hushållningssällskapet

Hektiskt i traktens biodlingar - ”Det blev en bra honungsskörd till slut”

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:43 CEST

Nu är det hektiskt i traktens biodlingar. Det är nu honungen samlas in och bina görs klara för invintring. I år är det fler än på många år som samlar in de gyllene dropparna. – I hela landet finns ungefär 120 000 bisamhällen som sköts av 10 000 biodlare. I Västra Götaland är vi 2 000 stycken nu, berättar Arne Johansson som leder ett flerårigt biprojekt i just Västra Götaland.

 Trots att det blivit ett bra honungsår i år täcker den svenska honungen inte efterfrågan. – Det finns i princip utrymme för hur många biodlare som helst. Svensk honung är en bristvara. Samtidigt minskar antalet pollinerande insekter, så vi har en viktig funktion att fylla, poängterar Arne Johansson. Det är ett gammalt välkänt faktum att där det finns gott om bin, där blir det mycket blåbär, hallon, äpplen och päron och även rapsskördarna ökar påtagligt. I södra Europa har sjukdomar gått hårt åt bina och det har ställt till problem i odlingarna. Det var mot bakgrund av detta som Biprojektet startades 2007 och i juni nästa år är projektet genomförts och ska summeras. – Vi har lyckats intressera många nya att börja med biodling, men fortfarande är det långt kvar till hur det var i slutskedet av ”gröna vågen” på 80-talet. Då fanns dubbelt så många biodlare som idag, berättar Arne Johansson.

 Lediga jobb...

 Projektet har bland annat siktat på att få flera att bli professionella biodlare. Här finns en oexploaterad nisch för att med ganska blygsamma ekonomiska insatser skaffa sig en stadig försörjning. Verksamheten kan dessutom byggas upp i etapper. – Man behöver ungefär 15 bisamhällen för att det ska gå med vinst. För att nå en bra årsinkomst behövs 200 samhällen, men för den som även inriktar sig på egen vidareförädling och produktutveckling kan det räcka med ett 50-tal, berättar Arne Johansson. Ett exempel på vidareförädling är pollenberikad honung som egentligen är en biprodukt, men som har visat sig vara bra mot allergier. – Tyvärr är det svårt att belägga hälsoeffekterna av denna och flera andra produkter vetenskapligt. Andra varianter är smaksatt honung och olika blandningar. – Vi hade även en kurs i mjödbryggning som väckte stort intresse. Fördelen med råvaran är att oprocessad honung håller i princip hur länge som helst, så den är lätt att lagra.

För bättre skördar

 Ett annat spår i projektet har varit att upprätta en pollineringspool. Odlare kan helt enkelt hyra bisamhällen under tiden som deras grödor blommar. Med dagens monokulturer i landskapet har bin och andra pollinerande insekter svårt att överleva när blomningen är över, men ett bisamhälle går ju att flytta runt. – Dessutom finns det en väldigt positiv attityd till bin, så även om man bor i en stad kan man ofta få låna en markbit för sina bisamhällen. Vintertid kräver de minimal tillsyn, men kalla vårar kan bina behöva ”starthjälp” för att överleva, berättar Arne Johansson. Den mest hektiska tiden är däremot hösten då honungen ska samlas in och bina invintras ordentligt så att de klarar en lång kall vinter. – Biprojektet ger hjälp hela vägen. Förutom pollineringsprojektet och rekryteringen till branschen har vi även arbetat med marknadsföring och produktutveckling. Resultatet är ett bra nätverk som kan ge stöd åt både etablerade biodlare och nystartade företag.

Ulf C Nilsson

fotograf Monica Johansson

Bildtext: – Biodling är en trivsam sysselsättning och det finns utrymme för hur många nya odlare som helst. Närproducerad svensk honung är en bristvara idag, berättar Arne Johansson som leder Biprojekt Västra Götaland.

Kontaktuppgifter till biodlare runt om i Västra Götaland som är engagerade i Biprojekt Västra Götaland.

 

Tore Olsson Röseliden 58, 471 93 Kållekärr, bitore.olsson@telia.com

0704-60 57 82

Sonja Gustavsson Röseliden 58, 471 93 Kållekärr ddtjornhb@telia.com

0708 690818

Tore och Sonja bedriver en biodling tillsammans med ca 100 bisamhällen. Arbetar med pollinering och produktutveckling.

 

Kristina Sandberg Böja Storegården 2 540 16 Timmersdala kristina_sundberg@telia.com

0511-628 29 070-565 10 32

Kristina har ca. 30 bisamhällen och arbetar med marknader och marknadsföring av honung och biodling.

 

Per Ekwall  per_ekwall@yahoo.com Östra Stenshult 245, 46064 Frändefors

Per arbetar med utbildnings och föreningsfrågor, har ca. 15 bisamhällen.

 

Bengt Karlsson Kollsered Vårgårda  bengt@honungslandet.se

0322 93003 070 3793003

Bengt har ca. 100 bisamhällen och arbetar med produktutveckling av pollen och honung.