Svensk Arbetsklättring

Hela 80% av ställningsmontörerna slarvar med säkerhetsutrustningen

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 13:57 CEST

Byggställningsmontörer arbetar på hög höjd och tar många risker. Det krävs utbildning och rätt utrustning för att arbeta på tak och byggställningar. Trots det slarvar ungefär 80% med att bära säkerhetssele enligt en anonym ställningsmontör. Personen hävdar missförhållanden på arbetsplatser med alkohol och säkerhetsbrister.

Många ställningsmontörer har bristande utbildning i säkerhet och är ibland helt utan erfarenhet av liknande arbete. Vid arbete från nio meters höjd krävs utbildning. Flera oseriösa arbetsgivare slarvar med detta och låter då personalen arbeta helt utan utbildning eller erfarenhet. Att slarva med säkerheten är en risk för personalen men även för förbipasserande. Vid en fallolycka föreligger skaderisk redan från två meters höjd. En anonym ställningsmontör hävdar att det slarvas dagligen med säkerheten och rutinerna.

-  Jag får egentligen inte bygga ställningar då jag saknar utbildning. Det slarvas med säkerheten varje dag. Jag skulle uppskatta att ungefär 80% slavar någon gång under dagen med selen eller hjälmen. Många rycker på axlarna kring säkerheten och arbetar utan säkerhetsutrustning. De tänker inte på riskerna när de utför arbetet. Jag har sett tomma ölburkar kring ställningarna och hört många skräckhistorier om skador. Min kollega tappade fingret när han fastade i ett stålrör. Jag har även hört om montörer som ramlat och skadat sig så illa att de blev borta från arbetet under många år. Jag själv tappade hammaren rakt ner i marken två gånger förra veckan, det var tur att ingen var där just då.

Området under byggställningar spärras sällan av, vilket medför en fara för allmänheten. En ställningsbyggare kan av misstag tappa föremål ner mot gående på gatan. Även de anställda riskerar att träffas utav tunga föremål i huvudet – trots det slarvar de ofta med hjälmen. Det sker sällan externa kontroller av byggen och skyddsombuden tar ofta dåligt ansvar.

-  Jag tänker på säkerheten hela tiden. Selen är smidig och det är skönt att arbeta med vetskap om att fallrisken är mindre. Jag slarvar dock med hjälmen. Det är sällan kontroller på arbetsplatsen, jag tror att det skulle behövas en heltidsanställd som arbetar med granskning av säkerheten. Arbetsmiljöverket skulle kunna sätta dit många för brist på säkerhet. Vi har ett skyddsombud som inte bryr sig om säkerheten bland de anställda utan endast åker förbi byggplatsen ibland. På större byggen är det mer strikt att följa regler, men på mindre byggen måste man ta eget ansvar för sin säkerhet, säger den anonyme ställningsbyggaren.

Enligt den anonyma ställningsbyggaren får personalen bra arbetskläder, skor och hjälm. Däremot tar det ofta lång tid att få ny utrusning ifall något gå sönder. Det gör att personalen kan gå med trasiga skor eller trasig sele under en period. En kombination av dålig utbildning och bristande utrustning kan ligga grund till alvarliga olyckor.

Erik Olandersson, VD på Svensk Arbetsklättring, utbildar i säkert arbete på hög höjd. Han menar att det är arbetsgivarens ansvar att ta hand om personalen och ansvara för säkerheten.

-  Det är obegripligt att låta outbildad personal arbeta på riskfylla arbetsplatser. Det är en fara både för dem själva men även för andra. Arbetsgivaren och skyddsombudet måste ta sitt ansvar för att personalen får rätt utrustning och utbildning. Branschen måste tillsammans arbeta för att få ner skador och missförhållanden, säger Erik Olandersson.

Ställningsmontören har valt att vara anonym i detta pressmeddelande på grund av rädsla att mista sin anställning.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Olandersson, VD Svensk Arbetsklättring AB.

070 – 845 3 704

erik@arbetsklattring.se

Svensk Arbetsklättring AB är en specialiserad byggfirma som erbjuder fastighetsunderhåll billigare och effektivare med hjälp av klättring som arbetsmetod. Arbetsmetoden innebär att de når arbetsplatsen med hjälp av olika klättertekniker på rep. Svensk Arbetsklättring AB följer alla svenska regler som gäller för arbete på hög höjd.  Personalen är kvalificerad och erfaren och alla innehar den internationella certifieringen IRATA vilket garanterar hög kvalitet på utfört arbete. Svensk Arbetsklättring AB erbjuder även utbildningar för alla som vistas i fallriskmiljöer och har kurser inom fallskydd, mastutbildning, takarbete och arbetsklättring.