Avfall Sverige

Hela avfallsbranschen möts i Borås

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:00 CEST

  • Hur ser avfallspolitiken ut valåret 2014, på EU, riksdags-, kommunnivå? 
  • Hur resonerar textilbranschen kring frågor om hållbarhet, textilkonsumtion och återvinning? 
  • Vilka myter finns om hållbar konsumtion och vad betyder de för avfallsbranschen?

Detta och mycket annat får vi veta vid Avfall Sveriges årsmöte i Borås den 20-21 maj. På årsmötet deltar 550 tjänstemän och förtroendevalda inom avfallsbranschen. Mötet belyser trender och riktningar i politiken och i samhället, kopplat till avfallsbranschen.

Tisdagen den 20 maj diskuteras ”Avfallspolitik valåret 2014; EU, riksdags- och kommunval”. Vi tar upp aktuella frågor och beskriver beslutsprocessen i Sverige och EU. Det blir en paneldebatt mellan de åtta riksdagspartierna om kommunernas ansvar och roller utifrån EU-, Sverige- och kommunperspektiv. Debatten leds av moderator Folke Rydén, journalist.

Onsdagen den 21 maj ägnas till stor del åt framtiden. Under rubriken ”Fem feta framtids-trender” beskrivs hur det ökade intresset för hållbarhet håller på att förändra det sätt som företag arbetar och samarbetar. Kom och lyssna till Per Grankvist, författare och debattör. 

Michael Schragger, VD The Sustainable Fashion Academy, kan förklara hur producenterna resonerar kring frågor om hållbarhet, textilkonsumtion och återvinning. 

Oksana Mont, professor Lunds universitet, presenterar ett nordiskt forskningsprojekt för en hållbar konsumtionspolitik. 

Vi får också ta del av den alldeles färska statistiken över hushållsavfall i Sverige. Hur ser trenden ut? Har avfallsmängden sjunkit eller är den på väg upp? Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist ger besked. 

I anslutning till konferensen visar ett 40-tal av Avfall Sveriges medlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är här branschens nyheter presenteras först! 

Mötet avslutas med studiebesök på Navet Science Center, www.navet.com 

Årsmötet hålls på Åhaga i Borås med start kl 9.00 den 20 maj, mötet avslutas kl. 13.00 den 21 maj. Utställningen pågår 9.00-17.00 den 20 maj. Programmet hittar du på www.avfallsverige.se

Välkomna! 

Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 19 maj.


Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu