Svenska kyrkan

Hela Svenska kyrkan firar!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 16:00 CEST

I år är det 50 år sedan kyrkomötet fattade beslutet att kvinnor skulle kunna vigas till präster, ett historiskt vägval som förändrade Svenska kyrkan och bilden av kyrkan. Jubiléet firas på olika sätt i hela Svenska kyrkan under hela vecka 39, för att kulminera med gudstjänst i alla domkyrkor på själva jubileumsdagen den 27 september.

Detta händer:

  • Seminariedag: Äntligen stod hon i predikstolen!
  • Firande vid Kyrkomötets öppnande
  • Jubileumsgudstjänster i alla domkyrkor
  • Två jubileumsböcker
  • Vandringsutställning
  • Reportagefilm
  • Portabel utställning
  • Arbetsmiljöseminarium

SEMINARIEDAG: ÄNTLIGEN STOD HON I PREDIKSTOLEN!
Den 22 september anordnas en seminariedag i Storkyrkan, Stockholm, med anledning av forskarantologin Äntligen stod hon i predikstolen! - historiskt vägval 1958 (se rubrik "Jubileumsböcker" nedan!).

9.00 Premiärvisning av reportagefilmen Prästen är en kvinna (se rubriken "Reportagefilm" nedan).

10.00 Tematiska presentationer med bokens författare. Därefter samtal med bland andra professor Ebba Witt-Brattström och professor Cristina Grenholm..

13.00-15.00 Church leadership in a changing world. Inledning: biskop Caroline Krook, Stockholm. Panelsamtal på engelska med bland andra ärkebiskop Katharine Jefferts Shori, Episkopala kyrkan i USA, biskop Antje Jackelén, Lund och Dr Mary Mikhael, President Near East School of Theology, Libanon.

Separat pressinbjudan kommer!

FIRANDE VID KYRKOMÖTETS ÖPPNANDE
50-årsjubileet inleds formellt med en festdag vid kyrkomötets öppnande i Uppsala:

10.00-12.00 Kvinnors situation i den världsvida kyrkan. Seminarium i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala. En förmiddag där nationella och internationella gäster delar med sig av erfarenheter och hälsningar. Moderator: Annika Borg, präst i Svenska kyrkan och författare. Kaffe finns framdukat från kl. 9.30. Ingen föranmälan behövs.

14.00 Jubileumsgudstjänst i Uppsala domkyrka med bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, biskop Antje Jackelén och ärkebiskop Katharine Jefferts Shori.

15.30 Kyrkomötets öppnande i Uppsala universitetsaula. Jubileumsboken Du ska bli präst (se rubrik "Jubileumsböcker" nedan) överlämnas till kyrkomötet. Direkt efter öppnandet invigs jubileumsutställningen Präst & kvinna (se separat information nedan) i Universitetsaulans hall och foajé. För jubileet specialskriven högtidsfanfar på trombon, av och med Karin och Mimmi Hammar, ur gruppen Sliding Hammers. Därefter mingel i aulans foajé.

JUBILEUMSGUDSTJÄNSTER I ALLA DOMKYRKOR
Alla Svenska kyrkans biskopar medverkar i jubileumsgudstjänster i respektive stifts domkyrka, lördagen den 27 september - som är det datum då beslutet om att öppna prästämbetet för kvinnor fattades av Kyrkomötet år 1958.

Ärkebiskop Anders Wejryd kommer att medverka i Göteborgs domkyrka tillsammans med stiftets biskop Carl Axel Aurelius. Före jubileumsgudstjänsten, som börjar kl 17, medverkar ärkebiskopen i ett panelsamtal tillsammans med Svenska kyrkans forskningschef Anne-Louise Eriksson samt journalist Marie Branner. Samtalsledare: domkyrkoteolog Jonas Eek.

Tips på övrigt firande i stiften: se http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=124409&ptid=0

TVÅ JUBILEUMSBÖCKER
Med anledning av jubileumsfirandet ges två böcker ut på Verbum förlag.

- Jubileumsboken Du ska bli präst - livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut har producerats på uppdrag av kyrkomötet, och överlämnas vid kyrkomötets öppnande den 23 september 2008 (se ovan). I boken berättar 20 prästvigda kvinnor i olika åldrar öppenhjärtigt om sina liv, yrkesval och drivkrafter. Med texter av Lina Sjöberg och bilder av fotografen Sanna Sjöswärd skildras deras vardagsliv, arbetsliv, familjeliv - och samtidigt ett stycke nutidshistoria. Redaktören Boel Hössjer Sundman bidrar med en historisk bakgrund till de biografiska berättelserna.

- Forskningsantologin Äntligen stod hon i predikstolen! - historiskt vägval 1958 beskriver kvinnornas väg till prästämbetet. Vad har beslutet att prästviga kvinnor betytt för kyrka och samhälle? Vilka utmaningar finns idag? Medverkar gör bland andra ärkebiskop Anders Wejryd (förord), Per-Erik Persson, systematisk teolog, historikern Anne-Sofie Ohlander, etnolog Birgitta Meurling samt missionsvetarna Gunilla Gunner och Karin Sarja. Redaktör och artikelförfattare är Boel Hössjer Sundman, själv präst och forskare.

Kontaktperson:
Madelene Andersson, lanseringsansvarig Verbum, tfn 08-743 65 73 eller e-post: madelene.andersson@verbum.se.

VANDRINGSUTSTÄLLNING
Jubiléet uppmärksammas också i vandringsutställningen Präst & kvinna som producerats i samarbete med Arbetets museum. Utställningen invigs på kyrkomötet i Uppsala den 23 september och kommer därefter att gå på turné runt om i landet.

Präst & kvinna fokuserar på den personliga livsberättelsen. Sju kvinnor har intervjuats om sin väg till prästvigning och om sin yrkesbana. Deras historier berättas i foton, texter, ljudspår, filmer och föremål. Utställningen ger också en bakgrund till beslutet 1958.
Berättelserna handlar också om prästyrket och hur vardagen kan se ut för till exempel en fängelsepräst, sjukhuspräst, församlingspräst och utlandspräst i New York.

Bland de kvinnor som skildras i utställningen finns Elisabeth Djurle Olander som var en av de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan 1960 och Christina Odenberg som 1997 blev den första biskopsvigda kvinnan. Dessutom porträtteras prästerna Astrid Andersson Wretmark, prästvigd 1966, Tuulikki Koivunen Bylund, prästvigd 1971, Birgitta Winberg, prästvigd 1985, Anna Cöster, prästvigd 1998, och Anna Kuoksu, prästvigd 2005.

Utställningen baseras på intervjuer och foton från boken Du ska bli präst (se rubriken "Jubileumsböcker" ovan)

Turnéplan
Utställningen invigs av biskop emeritus Christina Odenberg på kyrkomötet i Uppsala den 23 september 2008 (se ovan) och visas i Universitetsaulans foajé t o m 26 september.
Uppsala domkyrka: 27 september-30 oktober 2008 - vernissage den 27 september kl. 11.30.
Arbetets museum, Norrköping: 6 december-mitten av februari 2009.
Fler turnéorter tillkommer. Pressbilder finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under "Press". Ingen kod behövs.

Kontaktpersoner för utställningen:
Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, 0708-23 17 09
Ewa Röllgårdh, pressansvarig Svenska kyrkan, 0705-46 96 77

REPORTAGEFILM
I reportagefilmen Prästen är en kvinna, regisserad av Kersti Grunditz, möter vi några präster i Svenska kyrkan. De är alla kvinnor; prästvigda under olika årtionden, i olika åldrar och med olika yrkesvägar. Filmen handlar om makt, status och jämlikhet - och väcker tankar som berör både kvinnor och män i många yrken.

Reportagefilmen har producerats med anledning av 50-årsjubileet, som underlag för samtal om kallelse, yrkesval och situationen för kvinnor i yrkeslivet, pionjärskap, diskriminering och ledarskap. Filmen (DVD) kan beställas via info@svenskakyrkan.se, tfn 018-16 96 00.

PORTABEL UTSTÄLLNING
Författaren Lina Sjöberg och fotografen Sanna Sjöswärd har rest från Karungi och Jukkasjärvi i norr till Lund i söder och speglar prästvigda kvinnors snart femtioåriga historia genom tjugo porträtt (se även rubriken "Jubileumsböcker" ovan). Förhoppningen är att dessa livsberättelser om drivkrafter, kallelse och yrkesval, tro, sorg och förtvivlan, kärlek, stolthet och glädje ska vara som en spegelbild för var och en som möter dessa livsöden.

Utställningen Du ska bli präst kommer att turnera runt i landet, med start på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september, och reser sedan vidare i stift och församlingar över hela landet under jubileumsåret som pågår till september 2009.

Pressvisning på Svenska Mässan i Göteborg onsdag 24 september kl 18 - se mer information på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=22663&item=379370.

ARBETSMILJÖSEMINARIUM
Den 13 november arrangerar Svenska kyrkan en heldagskonferens om arbetsmiljö och ledarskap. Många prästvigda kvinnor har upplevt diskriminering i sitt arbete, en del gör det än idag. Ett gott ledarskap är en framtidsfråga för kyrkan. Hur kan kvinnor lyftas fram som ledare i detta sammanhang?

Medverkande: biskop Caroline Krook, Stockholms stift, Elin Engström, präst i Flemingsbergs församling, Stockholm, Anne-Marie Bergström, jämställdhetsombudsman samt Olle Brynja, utredare, från JÄMO, Anne-Louise Eriksson, TD, forskningschef Svenska kyrkan, Irene Gustafsson, kyrkomötesledamot och kyrkorådsordförande, biskop Tony Guldbrandzén, Härnösands stift, Ann-Christin Dan, ordförande i Riksförbundet för prästvigda kvinnor m fl.

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.

* * * * *

MER INFORMATION
Information och reportage om 50-årsjubileet: http://www.svenskakyrkan.se - klicka på menyn "Om Svenska kyrkan" > Aktuellt > 50 år för prästvigda kvinnor.

Kontaktpersoner:
Boel Hössjer Sundman, projektledare, tfn 018-16 95 00 (vx)
Lotta Person, informatör, tfn 018-16 95 20
Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn 018-16 96 77, 0705-46 96 77.