Fältbiologerna

Hela Sverige står upp för Ojnare

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 04:53 CEST

Idag, torsdag, anordnas på flera orter i Sverige stödmanifestationer för att uppmärksamma en stor miljödebatt, med epicentrum i Bunge, Gotland. På norra Gotland pågår just nu skövling av Ojnareskogen, ett unikt område med 265 rödlistade - varav flera endemiska - arter. I juli fick Nordkalk tillstånd att med omedelbar verkställighet anlägga ett 170 hektar stort kalkbrott i området, trots att mark - och miljödomstolen sagt nej två gånger, och trots att Naturvårdsverket motsatt sig arbetet eftersom kalkbrottet hotar ovärderlig och unik natur i ett område som skulle blivit nationalpark. Kalkbrottet riskerar även att påverka hela norra Gotlands dricksvattenförsörjning. Sedan tillståndet gavs har området befolkats av såväl opinionsyttrare ur Gotlands befolkning, som demonstranter från hela Sverige. Demonstranterna kräver att skövlingen ska stoppas tills dess att fallet prövats i Högsta Domstolen, dit flera instanser överklagat Nordkalks tillstånd.

- Det här är fruktansvärt. Högsta domstolen måste behandla fallet, annars kommer vi inte kunna skydda något känsligt område alls i framtiden, säger Amalia Waldén, som anordnar demonstrationen i Örebro. Kort sagt, om ett kalkbrott kan tillåtas mellan två Natura 2000-områden, mitt i en tilltänkt nationalpark - då kan det tillåtas var som helst. Inga naturvärden går längre trygga, fortsätter hon.

 

I hela Sverige sprider sig missnöjet med arbetet på Gotland. Mellanskog, som arbetar med avverkningen, kritiseras för hur de bryter mot sin egen miljöpolicy, och Nordkalk vägrar föra dialog med demonstranterna. Naturvårdsverket har kallat Ojnarefrågan en av Sveriges viktigaste miljöfrågor, och Havs- och vattenmyndigheten menar att beslutet innebär en orimlig och felaktig tolkning av miljöbalken.

 

För att visa stöd för demonstranterna i skogen och för naturen och miljön, och för att protestera mot kalkbrottet och mot Mellanskog och Nordkalk, kommer idag flera stödmanifestationer att äga rum, bland annat i Lund, Örebro och Stockholm. I Stockholm görs manifestationen i samband med prisutdelningen av World Water Prize för att betona vattenproblematiken. Imorgon ordnas även en manifestation i Östersund och på söndag en i Göteborg.

Manifestationerna är inte knutna till någon särskild organisation, utan grundar sig i enskilda individers initiativ


Tid, plats och kontakt:

Demonstrationer Idag:
Stockholm
kl 16 vid Stadshuset
Linn Andersson, 0701-472066, linn.andersson@faltbiologerna.se

Lund
kl 12 vid Stortorget
Cajsa Rausér Porsback, 073-5515014, cajsa.rauser@gmail.com

Örebro
kl 17 vid Stortorget
Amalia Waldén, 0736-913356, amalia.walden@gmail.com

Uppsala (Repris med ljus!)
kl 17 vid Stora Torget

Men vi ser även fram emot:
Demonstrationer Fredag:

Östersund
kl 12 vid Stortorget

Karlskrona
kl 14 vid Klaipediaplatsen

Demonstrationer Lördag:
Linköping
kl 13 vid Gyllentorget

Demonstrationer Söndag:
Göteborg
kl 12 vid Gustav Adolfs torg

.

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.