Upplandsmuseet

Hela världen brinner! En utställning om mod och rädsla med avstamp i Astrid Lindgrens krigsdagböcker

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 12:29 CET

5 februari –15 maj

Fredag 5 februari invigs utställningen Hela världen brinner! på Upplandsmuseet. Med utgångspunkt i Astrid Lindgrens dagböcker 1939–45, ställs dagsaktuella frågor som: Varifrån kommer ondska? Hur lär vi oss av historien? Kommer vår värld någonsin att sluta brinna?

Astrid Lindgren började skriva dagbok samma dag som andra världskriget bröt ut, den 1 september 1939. Under krigsåren fyllde hon sammanlagt sjutton dagböcker med personliga reflexioner och mängder av urklippta tidningsartiklar om krigshändelserna. Det unika materialet förvarades länge i en spånkorg i Astrid Lindgrens hem, innan det gavs ut i bokform under 2015.

Utställningen utgår från dagboksanteckningarna, men tar Astrid Lindgrens värderingar vidare in i vår egen tid. I interaktiv form belyses och diskuteras viktiga och aktuella samhällsfrågor som främlingsfientlighet, nationalism och den enskilda människans ansvar.

Stort utrymme ges till berättelser och vittnesmål från människor som kommit till Sverige på grund av krig. Deras berättelser skapar, tillsammans med Astrid Lindgrens dagboksanteckningar, en skakande bild av hur krig och våld drabbar enskilda människor.

Upplandsmuseet har kompletterat utställningen med korta nedslag i krigsårens Uppsala som visar tidens strömningar inför kriget och hur judiska barn och flyktingar från våra grannländer fick en fristad i Uppsala.

Utställningen invigs fredagen den 5 februari kl 15. Pia Wårdsäter, ordförande i Upplandsmuseets styrelse, hälsar välkommen och Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren, inviger utställningen. Karin Nyman har varit engagerad i utgivningen av krigsdagböckerna och transkriberat Astrids handskrivna anteckningar från de sjutton vaxdukshäftena.

Hela världen brinner! är producerad för Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Saltkråkan AB. Producent: Actit kommunikation, Annmari Kastrup.

Ytterligare information: utställningschef Tuula Autio, tel 070-409 95 62 eller tuula.autio@upplandsmuseet.se

Pressbilder: http://www.upplandsmuseet.se/Sidor/PRESS/Pressmeddelanden/Hela-varlden-brinner/

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.