Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Hela världen på Bok&bibliotek 2010

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 15:17 CEST

För elfte året i rad medverkar Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete på Bokmässan. Det handlar bland annat om hiv, tro och genus, om biståndets effektivitet och hur man kan få hoppet att växa mitt i en katastrof.

I Svenska kyrkans monter Se människan och på i montern på Internationella torget finns information om arbetet i Afrika, om kontakter och om möjligheter att agera för en rättvis värld.

Svenska kyrkan på internationella torgets scen

I mänsklighetens tjänst. Läkaren Ingrid le Roux har med livet som insats behandlat barn i slummen i Kapstaden i snart 30 år. 2005 blev hon årets svenska kvinna. Medverkande: Ingrid le Roux, moderator Gunilla Hallonsten. 24/9 kl. 16.20–16.40, stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Att se möjligheter i krislägen. Om hiv, tro och genus i Afrika. Med Nyambura Njoroge, präst i Kenya och Constance Mamba som är författare i Swaziland. Moderator Gunilla Hallonsten. 25/9 kl. 16.00–16.20, stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Religionerna och klimatet. Ärkebiskop Anders Wejryd frågas ut om sitt engagemang för interreligiöst klimatarbete. Svenska kyrkans Joel Malmqvist i samtal med ärkebiskop Anders Wejryd. 25/9 kl. 12.40–13.00, stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Biståndets möjligheter och begränsningar. Är biståndet bara korruption? Vilka effekter kan vi se av humanitära insatser? Och är det bara tillväxt som räknas? Medverkande: Svenska kyrkans Sofia Svarfvar och Thomas Söderman, Röda korset. 26/9 kl. 10.40–11.00, stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Arbetet efter skalvet. Med Anna Arnborg och Sarah Harrison, utsända till Haiti för att arbete med det psykosociala stödet mitt i katastrofen.  24/9 13–13.30 Lokal: Lilla Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Jerusalem – en helig men delad stad. Jerusalem separerar ockupationen troende från de heliga platserna. Kan religionsdialog bidra till en fredlig utveckling? Medverkande: Yusef Daher, Kjell Jonasson. 23/9 kl. 15.40–16.00 Stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen.

Mer internationellt på Se människan-scenen

Östra Jerusalem – ett sanningens ögonblick. Ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande. Samtal mellan Yusef Daher, verksamhetschef för Jerusalem Inter-Church Centrum, Gustaf Ödquist, Mellanösternsekreterare samt prästen Marika Palmdahl. 23/9 kl. 12.00–12.20, Se Människan, G-hallen, plan 2.

Ska vi be om ursäkt för missionen? Ett samtal mellan förläggaren Svante Weyler och Hilda Lind, Svenska kyrkan om vägen från mission till religionsdialog. Hur ser kyrkans självrannsakan ut? Samtalsledare: Svante Fregert, journalist. 24/9 kl. 14.00–14.20, Se Människan, G-hallen, plan 2.

I mänsklighetens tjänst: Ingrid le Roux. Ingrid le Roux är grundare av hälsokliniker i Kapstadens kåkstäder och Desmond Tutus livmedicus. Här i samtal Marika Griehsel. 25/9 kl. 12.00–12.20, Se Människan, G-hallen, plan 2.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan. ACT-alliansen har fler än 100 medlemskyrkor och medlemsorganisationer, 30 000 anställda som arbetar i 125 länder och en samlad budget på motsvarande 11 miljarder kronor.
Mer om Svenska kyrkans arbete: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

KONTAKTPERSONER

Pressekreterare Thomas Ekelund, tfn 0730-23 32 71, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se
Pressekreterare Ewa Almqvist, tfn 0705-46 96 77, e-post: ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans internationella arbete finns sedan över hundra år i Afrika och arbetar med bland annat hemsjukvård, internflyktingar, utbildning, mot spridningen av hiv och aids, landsbygdsutveckling och mikrofinanser i bland annat Egypten, Eritrea, Etiopien, Liberia, Malawi, Mauretanien, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zimbabwe.