Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Hela världens ögon på hemundervisningsfallet på Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2009 15:59 CEST

Sverige har hamnat i den internationella hetluften efter det ifrågasatta tvångsomhändertagandet av ett hemundervisat barn på Gotland. Åtskilliga artiklar har skrivits om fallet runt om i världen. Nu har även den stora internationella hemundervisningsorganisationen HSLDA reagerat.

I juni omhändertogs den 7-åriga gotländska pojken Dominic av de sociala myndigheterna. Enligt media var skälet att föräldrarna valt att hemundervisa sin son. Nyheten har nu nått världens största hemundervisningsorganisation HSLDA med sina 87 000 medlemmar i 36 länder. HSLDA har reagerat starkt med ett brev till Individ- och familjeomsorgen på Gotland, samt kopior till utbildningsminister Jan Björklund, utrikesminister Carl Bildt, socialminister Göran Hägglund, justitieminister Beatrice Ask och den svenska resp. amerikanska ambassadören i Washington och Stockholm.

HSLDA hävdar i sitt skarpt formulerade brev att ett tvångsomhändertagande av enbart hemundervisningsskäl, strider mot flera mänskliga rättigheter, samt även mot svensk skollag som idag ger möjlighet till hemundervisning. HSLDA fortsätter i sitt brev att hänvisa till den omfattande internationella forskning som visar att hemundervisning är ett mer än fullgott alternativ till skola, såväl akademiskt som socialt.

Organisationen skriver att"...hemundervisning aldrig bör vara ett skäl för att tvångsomhänderta ett barn. På senare år har endast en regering i västvärlden gjort detta, och det är Tyskland, som har blivit hårt kritiserad av både FN och Europaparliamentet för dessa handlingar."

En artikel på HSLDA:s hemsida beskriver alla turerna i fallet med den gotländska familjen.HSLDA hyser också oro över den föreslagna skollagen som i praktiken skulle förbjuda hemundervisning i Sverige och hänvisar till Rohus hemsida. Även denna föreslagna lagändring vore ett brott de internationella människorättskonventionerna, menar HSLDA.

Rohus anser liksom HSLDA att hemundervisning i sig aldrig kan vara skäl för ett ingripande av de sociala myndigheterna. Så ska heller inte ske i Sverige enligt en rekommendation till alla kommuner från Skolverket i betänkandet till SOU 1998:113. I betänkandet (här) sägs: Detta betyder inte att frågan om vilken utbildningsform ett barn undervisas i med automatik skulle vara ett ärende för socialtjänsten. Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna uppfattas som en kränkning av familjens integritet.

Rohus är officiell remissinstans för den nya skollagen och kommer att kräva att avsnitten om hemundervisning helt arbetas om både utifrån den evidensbaserade forskningen och människorättsaspekterna. Hemundervisning är en internationellt etablerad form av undervisning som ger goda resultat och har starkt stöd i människorättskonventionerna. Sverige kan vare sig förbjuda eller försvåra för hemundervisning utan att bryta mot mänskliga rättigheter.
HSLDA:s artikel kan läsas här

En kopia av brevet till de svenska myndigheterna finns här (pdf)

Nedan en lista på många av de internationella artiklar som skrivits om "Gotlandsfallet":