Linköpings kommun

Hela Vallaskogen blir naturreservat

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 11:35 CEST

I ett förslag som i dag läggs fram i samhällsbyggnadsnämnden föreslår Koalition för Linköping att hela Vallaskogen blir naturreservat. Det innebär att det nuvarande reservatet mer än fördubblas storleksmässigt.

Vallaskogen är en viktig arena för Friluftsmuseet Gamla Linköping och för människors friluftsliv. Naturreservatet ska både bevara biologisk mångfald, vårda det forntida kulturlandskapet och det biologiska kulturarvet som består av betad bondeskog med inslag av bland annat trägärdesgårdar. Skogen binder också ihop det gröna stråk som går från Tinnerö eklandskap till Rydskogen.

– Vallaskogen har en speciell plats i Linköpingsbornas hjärtan och jag är glad att vi nu tar detta steg. Staden växer snabbt och vi håller en hög byggnadstakt för att bygga bort bostadsbristen, då är det extra viktigt att värna om våra naturområden nära staden, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget innebär att ett 13 år gammalt inriktningsbeslut blir verklighet. År 2003 antog Linköpings kommun en översiktsplan för övningsområdet där det föreslogs att Vallaskogen blir naturreservat. Sedan dess har frågan hängt i luften.

– Äntligen kan vi förverkliga den ursprungliga tanken om att göra hela Vallaskogen till naturreservat. Nu säkerställer vi att allmänheten även i framtiden har tillgång till ett av kommunens mest välbesökta naturområden. När fler bostadsområden växer fram är det viktigt att skydda värdefulla naturmiljöer, säger Nils Hillerbrand (MP), miljökommunalråd.

Förslaget innebär att Vallaskogen får en ny skötselplan för att utveckla dess biologiska, kulturhistoriska och friluftsmässiga värden. T1-skolornas skolskog ska utvecklas, vägar och stigar ska rustas upp och skyltningen i skogen ska bli bättre. Förslaget innebär också att torpmiljön Jonsbo ska rustas upp igen.

För att samordna reservatets skötsel föreslås ett kommunalt förvaltningsråd där samhällsbyggnadsnämnden, kultur-och fritidsnämnden och Bryggaregården ingår. Enligt förslaget blir samhällsbyggnadsnämnden naturvårdsförvaltare.

Förslaget skickas nu ut på samråd.

För ytterligare information kontakta samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10 eller miljökommunalråd Nils Hillerbrand 0703-62 62 40

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.