G5 Entertainment AB

HELÅRSRAPPORT, JANUARI–DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:53 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44782

G5 ENTERTAINMENT: HELÅRSRAPPORT, JANUARI–DECEMBER 2006

G5 Entertainment meddelar resultatet för 2006

Den konsoliderade omsättningen för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 2 604 KSEK, rörelseresultatet var 738 KSEK och resultatet efter skatt var 599 KSEK; Pro forma har upprättats som om G5 Entertainments helägda dotterbolag hade konsoliderats från den 1 januari 2006 och omsättningen för året blev 6 844 KSEK med ett rörelseresultat om 1 828 KSEK. Rörelseresultatet översteg därmed tidigare prognostiserat rörelseresultat om 1 630 KSEK med 12 procent; Konsoliderad omsättning 2006 med tillämpning av IFRS konsolideringsprinciper, vilket ger att bolagen konsoliderats först från och med moderbolagets övertagande av ägandet per halvårsskiftet 2006 är 3 712 KSEK, med ett rörelseresultat på 1 826 KSEK, resultat efter skatt 1 604 KSEK och vinst per aktie 0,27 SEK;
76 procent av 2006 pro formaomsättningen genererades av utvecklingen av mobilspel, 20 procent kom från utveckling av PC CD-ROM spel och 4 procent från utvecklingen av mobila applikationer till ryska mobiloperatörer. G5s styrelse kommer att föreslå en utdelning om 0,10 SEK per aktie till årsstämman. Bolaget listades den 2 oktober 2006 på NGM Nordic MTF.

Mer information och rapporten i sin helhet finns på www.g5e.se

För ytterligare information kontakta

Vlad Suglobov
CEO, G5 Entertainment AB
investor@g5e.se

G5 Entertainment AB tillverkar högkvalitativa spel för mobiltelefoner och PC för flera av världens största producenter/förlag, bl a Disney Mobile, Starwave Mobile, Skyzone Entertainment. G5's tidigare produkter omfattar unika och bästsäljande spel baserade på populära titlar som Pirates of the Caribbean, Scarface osv såväl som egenutvecklade spel som Cuban Missile Crisis. Spelutvecklingen utförs i Moskva, Ryssland. G5's mål är att vara en världsledande producent av spel för mobila plattformar och PC. Bolagets strategi är att erbjuda utveckling med hög kvalitet och unika idéer till ett överkomligt pris för världens största förläggare och skapa egna spel för utvecklingsmarknader som Ryssland, Indien och Brasilien.