Naturvetarna

Helena Nicklasson ny förbundsdirektör för Naturvetarna

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 13:40 CET

På fredagen utsåg Naturvetarnas styrelse enhälligt Helena Nicklasson till ny förbundsdirektör.

- Vi är övertygade om att Naturvetarna under Helena Nicklassons ledning kommer att vara en aktiv och tydlig företrädare för såväl enskilda naturvetare som för de naturvetenskapliga professionerna, säger Naturvetarnas förbundsordförande Madelen Nilsson.

Naturvetarnas förbundsstyrelse hoppas på en ökad synlighet för naturvetare och självfallet för förbundet.

- Vi tror att Helena med sitt driv och engagemang kommer att lyfta Naturvetarna. Hon har tidigare visat på sin förmåga att skapa närvaro på medlemmarnas arenor och utveckla förbundets verksamhet för att möta naturvetares behov, fortsätter Madelen Nilsson.

- Jag känner mig glad och stolt över att få leda Naturvetarna, säger Helena Nicklasson i en kommentar till utnämningen. Naturvetarnas medlemmar sitter på oerhört värdefulla kompetenser och jag ser fram emot att få företräda och lyfta fram alla naturvetare.

- Jag kommer att jobba för att allt fler naturvetare ska se värdet av att samlas i Naturvetarna och i styrkan av att agera gemensamt.

Helena Nicklasson har varit tillförordnad förbundsdirektör sedan företrädaren, Thomas Malmer, lämnade posten i oktober. Helena har en gedigen bakgrund i förbundet, senast som biträdande förbundsdirektör och verksamhetsansvarig för Naturvetarnas karriärservice, som hon har byggt upp från grunden.

- Efter att ha pluggat arkeologi och kvartärgeologi i Uppsala började jag min yrkeskarriär på Riksantikvarieämbetet, och då hade jag ingen aning om att jag ville jobba med och för naturvetare, säger Helena Nicklasson om sin egen karriärväg. Hon understryker vikten av att alla naturvetare får möjlighet att göra karriär på sina egna villkor.

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Naturvetarna företräder de omkring 32 000 naturvetare som valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden. Naturvetarna vill ge medlemmarna möjlighet att växa, både som individer och grupp.