Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Heléne Fritzon: Åldersbedömningarna är inte individuella!

Press Release   •   Aug 29, 2017 12:22 CEST

Brev skickat 29.8.2017

Migrationsminister Heléne Fritzon

Regeringskansliet

Stockholm

Bästa Heléne!

Vid flera tillfällen, bland annat när du mötte de sittstrejkande afghanska ungdomarna vid Medborgarplatsen, försvarade du regeringens ovilja att ge amnesti eller moratorium med att ”alla asylsökande får en individuell bedömning”.

För oss, som följt detta område ett tag, är det uppenbart att schablonmässiga bedömningar varit snarare regel än undantag, framför allt tills JO:s och Migrationsverkets utvärderingar blev klara.

Jag önskar att du sätter dig in i detta genom att studera medsänd bilaga ”Migrationsverkets brister”, kopierat från hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Vill du bli trovärdig bör du läsa referenserna.

Sedan skulle jag vilja att du läser bilagan ”Vem bär ansvaret?”. Även här finns länkar att öppna.

Därefter skulle jag vilja ha svar från dig – inte från någon underhuggare – på några frågor:

  1. Anser du fortfarande att alla har fått – och får – en individuell bedömning?
  2. Anser du att asylprocessen har varit – och är – rättssäker?
  3. Anser du att regeringen inte har möjlighet att påverka tillämpningen av den tillfälliga lagen, alternativt stoppa utvisningarna (moratorium)?

Med hopp om snart svar

Ingrid Eckerman

Initiativtagare till uppropet, hemsidan och facebookgruppen med 17 000 medlemmar Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Det står massmedia fritt att återge detta brev, med angivande av avsändaren. 

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193