Sveriges Kommuner och Landsting

Helhetsgrepp för ökad bredbandsutbyggnad

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 13:39 CEST

Det behöver tas ett helhetsgrepp i frågan om fiberinvesteringarna. Den bedömningen gör Deloitte i sin senaste rapport om prisregleringens effekter på fiberutbyggnaden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare pekat på de oönskade konsekvenser som PTS prisreglering får för bredbandsutbyggnaden och Sverige som ledande IT-land.

– Rapporten ger ytterligare bevis på att prisregleringen minskar investeringsviljan på fibermarknaden. Nya aktörer hålls borta vilket leder till att det byggs för lite, för långsamt och på fel ställe. Glesbygdskommunerna är de som drabbas hårdast, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

– I dag finns det i princip två aktörer på marknaden, TeliaSonera och stadsnäten. Rapporten visar att deras investeringar inte är tillräckliga för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna nås. Det finns för lite pengar i systemet. För att säkerställa tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft i hela landet måste prisregleringen hävas eller omprövas.

Läs rapporten "Rapport avseende konsekvenserna av regleringen av marknad 4" (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

SKL:s debattartikel "Skadlig prisreglering hotar bredbandsutbyggnad"

SKL:s arbete med bredband och elektronisk infrastruktur

Hämta högupplöst bild på Gunilla Glasare