Tunstall AB

Helhetstjänster – framtiden för trygghetslösningar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:07 CEST

Helhetsansvaret innebär att Tunstall står för allt från trygghetstelefoner och larmmottagning till digital övervakning av larmkedjan. Utöver detta ansvarar Tunstall även för att proaktivt agera på larmen som kommer in från övervakningen. I helhetsansvaret ingår även att Tunstall ska sköta hela installationen och utbildningen av detta system.

I Haninge kommun har man idag ca 1080 brukare och kommunen sökte efter en leverantör som kunde ansvara för den sammanhållande leveransen av ingående funktioner, produkter och
tjänster. Man ville helt enkelt förenkla hela hanteringen för kommunen.

 

”Vi ville ha en leverantör som kunde sköta både tekniken och hela installationen. Vår kompetens är vård och omsorg, inte tekniken.” säger Madeleine Carlström, Enhetschef Haninge kommun.
Vi känner oss trygga med tekniken nu” fortsätter Madeleine Carlström. ”Kunderna är väldigt nöjda och trygga. De är också glada att de slipper ha olika abonnemang, en annan fördel med detta
avtal.”

 

I Sollentuna kommun har Tunstall sedan våren 2012 ett liknande uppdrag. Tunstall har även här ett totalansvar med larmmottagning, trygghetstelefoni, abonnemang, frekvent övervakning, service och support. Sollentuna har nu lyckats minska kommunens insatser vid larm då 86 % av de inkomna larmen inte kräver någon insats från kommunen utan stannar hos Tunstalls Trygghetscentral. De larm som Trygghetscentralen nu hanterar utan inblandning av kommunen är framförallt s.k. sociala larm.

 

”Fördelarna för kommunen med den här typen av helhetslösningar är att det blir en leverantör som tar totalansvaret. Kommunen kan fokusera på sin kompetens då vi som leverantör tar hand om hela den tekniska biten.  Vi är övertygade om att det här är framtiden för trygghetslösningar och med Tunstall får kommunen en leverantör som är en trygg partner inom nordisk äldreomsorg då vi har över 50 års erfarenhet av vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.” säger Martin Rengbo, Sverigechef på Tunstall.

 

Även Järfälla kommun har Tunstall som helhetsleverantör. Järfälla kommun har ca 1100 brukare och man räknar med att det ska stiga med ca 50 per år. I åtagandet ingår nämligen även att denna tjänst ska utvecklas ihop med kommunen och Järfälla kommun och Tunstall har nu som ett led i detta ingått ett samarbete kring digital nattillsyn med Tunstall NATTRO.

 

Vill du veta mer om Tunstall’s helhetslösningar är du välkommen att höra av dig till Martin Rengbo på telefon 0705-125262 eller på martin.rengbo@tunstallnordic.com.

 

Tunstall – din helhetspartner för bättre vård och omsorg


Tunstall är ett världsledande företag inom teknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.
Genom att utgå från människans situation utvecklar vi teknik, rutiner och trygghets-system som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv.
Tunstall erbjuder lösningar som innebär att äldre och funktionshindrade får ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt kan bo kvar hemma länge. Vi erbjuder även trygghetslarmcentralstjänster och kompletta systemlösningar för effektiv hemtjänst och hemsjukvård.

www.tunstallnordic.com