Smile

Helsingborgs första privatutbildade specialisttandläkare är klar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 09:49 CET

Patrik Wieslander är den första tandläkare att ta sin specialistexamen efter utbildning i Helsingborg. Han föreläser på fredag om hur anlag för tandlossning ska kunna spåras i generna, kunskap som på sikt kan förändra sättet vi behandlar tandlossningssjukdomar. 

Smile Specialistkliniken Helsingborg är den tredje privata i landet som får bedriva specialistutbildning, och Patrik Wieslander är den första att utexamineras.

Examinationen innebär ett avslut efter 3,5 år studier inom området parodontologi (läran om tandlossningssjukdomar) och kliniken har genom samarbete med forskare i Holland inbjudits att delta i forskning som öppnar möjligheter att i framtiden på ett helt annat sätt kunna rikta insatser där det behövs bäst genom förebyggande arbete. Vård av tandlossningsrelaterade problem kostar samhället stora summor varje år och effekten av de åtgärder som sätts in är en fråga för ständig utvärdering och diskussion. 

Normalt bedrivs utbildningar vid universitet och i landstingshuvudmännens regi. Smile i Helsingborg lyckade 2008 få alla bitar på plats för att få tillstånd att genomföra en specialistutbildning i parodontologi vid sin klinik där nu Patrik Wieslander är klar med sin utbildning. ST-utbildningen finansieras genom avtal med Region Skåne. 

Den teoretiska delen av utbildningen har varit förlagd vid odontologiska fakulteten vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

 

Tid och plats:

”Polymorfism av genen för SDF-1/CXCL-12 hos individer med Aggressiv Parodontit”

Fredag 2 december, kl. 14, Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21, Helsingborg.

 

Media är varmt välkomna att kontakta Patrik för att få veta mer om hans arbete.

För ytterligare information och kontakt med Patrik Wieslander, ring kliniken på 042-12 15 40.

specialisthbg@smile.se

Smileco Group AB (Smile) har drygt 250 medarbetare fördelat på 14 orter och 15 kliniker. Smile vill skapa ett rikstäckande nätverk av tandvårdskliniker där man genom sina engagerade medarbetare och breda teknik- och kunskapsbas blir ledande på varje enskild ort.