Jernhusen AB

Helsingborgs nya underhållsdepå invigdes idag

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:30 CEST

Tågtrafiken i hela Sverige ökar, inte minst i Skåne. För att klara underhållsbehovet för Skånetrafikens nya Pågatåg har Jernhusen byggt en ny depå i Raus, utanför Helsingborg. Underhållsdepån i Raus är den första i en rad planerade investeringar i nya Jernhusendepåer i landet. Med ett heltäckande nätverk av depåer kan tågen komma hela, rena och framför allt - i tid. Effektivt tågunderhåll bidrar till att ge resenären den bästa möjliga reseupplevelsen.

Kollektivtrafikbranschen har satt upp ett gemensamt mål om fördubbling av antalet resor med kollektivtrafik fram till 2020. För att bidra till detta mål investerar Jernhusen i nya underhållsdepåer, där Raus är först ut. Fler depåer planeras bland annat i Hässleholm och Linköping. Utöver det så investerar Jernhusen betydande belopp i befintliga depåer, bland annat i Hagalund i Stockholm.

Raus Depå är byggt för att i framtiden kunna underhålla olika fordonstyper, med kapacitet att ta emot flera aktörer. Utformningen av depån har skett i nära samarbete med Jernhusen och Skånetrafiken samt Mantena, som ska utföra underhållet av tågen. På depån finns en verkstad med fyra spår på 180 meter vardera, en tvättanläggning som uppfyller höga miljökrav samt kontor och lager. Planer finns också på att utöka verkstaden med en hjulsvarv som beräknas stå klar 2012.

- Vi ser Raus Depå som en början på en rad investeringar för att bidra till tågbranschens fördubblingsmål. En viktig framgångsfaktor i projektet har varit vårt nära samarbete med vår kund Skånetrafiken och Mantena, säger Daniel Daagarsson, affärsområdeschef på Jernhusen..

Miljövänliga val för att minimera klimatpåverkan
Underhållsdepån är byggd för att förbruka så lite energi som möjligt med material som belastar miljön minimalt. Den avancerade tvättanläggningen rengör tågen mer effektivt, samtidigt som den är skonsam mot miljön. Tvättanläggningen återcirkulerar 85 procent av tvättvattnet och endast 12 liter färskt vatten tillsätts per meter tvättat tåg. Vidare byggs en komplett reningsanläggning för tungmetaller, olja samt andra föroreningar. En nyhet för denna typ av tvättanläggning är att den också använder regnvatten, i form av takavvattning från byggnaden, för att minska förbrukningen av dricksvatten.

Underhållsdepån är byggd för att förbruka så lite energi som möjligt med material som belastar miljön minimalt. Både tvättanläggning och reningsanläggning för tungmetaller och olja finns på området.

För mer information:
Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Ulrika Mebius, Pressansvarig Skånetrafiken, 0451-28 85 03   

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 180 medarbetare. Huvudkontoret ligger  i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 270 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 9 miljarder kronor.