Infracontrol AB

Helsingfors satsar på cyklisterna

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 08:54 CEST

Helsingfors Stad har invigt en ny supercykelbana som leder rakt in i city. Invigningen skedde på årets Helsingforsdag den 12 juni, då tusentals cyklister tog tillfället i akt att prova den nya cykelbanan. Den första veckan registrerades hela 21 973 passager med den nya cykelbarometer som det svenska företaget Infracontrol levererat tillsammans med sin finska samarbetspartner Trafino.

Marcus Bergholm som är Product Manager på Trafino är nöjd med samarbetet och ser fram emot fler gemensamma affärer inom området:

- Trafino är Finlands ledande leverantör av vägsidesprodukter där innovation och flexibilitet är nyckelorden. Olika lösningar för trafikinformation och trafikstyrning är en del av detta. Vi vill hjälpa våra kunder att göra deras infrastruktur lite mer intelligent och där har vi funnit Infracontrol som en naturlig och kompetent samarbetspartner.

Satsningar för en cykelvänligare stad

Helsingfors Stad genomför stora satsningar för att förbättra förutsättningarna för de som cyklar. Det handlar både om att anlägga nya cykelleder och att förbättra kvaliteten på det befintliga cykelvägnätet. Målet är att förbättra framkomlighet och säkerhet, och på det sättet få fler att välja cykeln som transportmedel. En viktig del i detta är att betrakta cyklisterna som ett lika viktigt trafikslag som bilister. Ett bra exempel är den nya supercykelbanan mellan Finlandiaparken och Gräsviken i Helsingfors Centrum, som invigdes på årets Helsingforsdag. Avsikten med cykelbanan är att underlätta för de som redan idag cyklar och att göra cykeln till ett snabbt, enkelt och därmed konkurrenskraftigt alternativ för de som oftast väljer bilen som sitt normala transportmedel. Intresset för den nya cykelbanan var stort vid invigningen, berättar Marcus Bergholm på Trafino, som är Infracontrols finska samarbetspartner:

- Cykelbarometern som vi levererat i samarbete med Infracontrol registrerade 1 000-tals cyklister redan första dagen. Efter en vecka hade 21 973 passager registrerats. Det är riktigt roligt att så många upptäckt denna nya snabba cykelväg. Tack vare att man försett den med en cykelbarometer, så kan man nu följa trafikflödet i realtid och dessutom ge viktig information till cyklisterna.

Cykelbarometern är av samma typ som Infracontrol redan levererat till ett stort antal svenska kommuner. Den räknar förbipasserande cyklister i båda riktningar och sänder informationen till Infracontrol Online, där informationen lagras och kan hämtas för publicering på t.ex. en hemsida. I detta fall är den även tvårspråkig, och visar information både på finska och svenska. Gå in här så kan du följa cykelbarometern i realtid.

Information om trafikflöden är viktiga beslutsunderlag

Det är ofta ganska ambitiösa mål som sätts upp när det gäller att få fler att resa miljövänligare. Men hur vet man var man ska sätta in olika åtgärder, och hur kan man se effekten av dem? Jonas Bratt som är Infracontrols expert på ITS-lösningar för gång- och cykeltrafik menar att en av de viktigaste faktorerna för att nå de uppsatta målen är att ha bättre koll på trafiken:

- Med utrustning som mäter hur trafiken rör sig har man alltid tillgång till korrekt information och därmed bättre beslutsunderlag för de åtgärder som planeras. Man kan också följa upp olika åtgärder och analysera deras effekt i efterhand. Detta gäller särskilt gång- och cykeltrafikanter där ny teknik gör det möjligt att få väldigt bra koll på hur de rör sig i trafikmiljön.

Jonas berättar att man hoppas på ytterligare affärer i Finland tillsammans med Trafino, bland annat eftersom de satsningar som görs inom cykelområdet kommer att innebära ett ökat behov av att mäta trafikflöden.

- Vi är glada att vi nu har en väl etablerad samarbetspartner i Finland, säger Jonas Bratt. Infracontrol har smarta och konkurrenskraftiga lösningar inom ITS-området. I kombination med Trafinos position och erfarenhet ser vi stora möjligheter för fler affärer och fler möjligheter att förbättra vardagen även i Finland.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.