MUSH

Helsingfors universitets forskning om BARF-utfodring

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 15:19 CET

Hundägare har fått ny forskningsinformation om råutfodring och dess fördelar. 632 hundägare har rapporterat om hur BARF-utfodringen har inverkat på sällskapsdjurets hälsa. 

Studien som utförts vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet grundade sig på material som samlats in via Oy MUSH Ltd:s hemsida. Materialet bestod av ocensurerade, öppna berättelser där hundägarna beskrev de förändringar de märkte i sin hunds hälsa och hundens reaktion på den nya utfodringsdieten. 

Positiv inverkan på hundens hälsa

632 hundägare svarade på enkäten. Många hundägare bytte diet eftersom hunden hade hudproblem (206 st., 33%) och matsmältningsproblem (145, 23%), men man sökte också hjälp för problem med ögonen (38, 6%) och urinvägarna (15, 2%). 18 hundägare (3%) uppgav andra problem som orsak.

Efter foderbytet berättade hundägarna att hunden blev helt återställd enligt följande:

- 152 (74%) Hudproblem
- 127 (88%) matsmältningsproblem
- 30 (79%) problem med ögonen
- 8 (53%) urinvägsproblem
- 9 (50%) andra problem

Hundägarna märkte också andra allmänna förändringar i hundens hälsa. 127 (20%) av hundägarna berättade att hunden fick bättre päls. 119 (19 %) rapporterade att mängden avföring minskat och att lukt var mildare, samt att matsmältningskanalen fungerade bättre. 81 (13 %) av hundägarna märkte att hunden blivit aktivare, 68 (11 %) berättade att hundens allmänna hälsa förbättrats och 47 (7%) hundägare uppgav att hunden humör hade blivit bättre. 11 (2%) av hundägarna berättade att tack vare den nya utfodringsdieten så kunde man undvika att tvingas avliva hunden.

Dessutom uppgav 36 st. (6%) av de som svarade att hundens yttre hade förbättrats och att hunden blivit mer muskulös. 19 (3%) hundägare märkte att hunden hade blivit smalare. Den nya utfodringsdieten hjälpe även hundägarna kontrollera hundens vikt. 18 (3%) hundägare hade lyckats få hunden att gå ner i vikt och 62 (10 %) rapporterade att hundens vikt ökat enligt önskemål.

Många fortsatte med råfoder efter försöket

Av de hundägare som svarade angav två (0,3 %) att de inte var nöjda med förändringen. Tre ägare (0,5 %) planerade att avsluta BARF-utfodringen. Av de som svarade var 399 (63 %) nöjda med utfodringsdieten, och totalt planerade 519 (82 %) av hundägarna att fortsätta med BARF-utfodring. Av de som svarade så utfodrar 416 (66 %) sin hund i dag till 100 % med BARF-foderdiet.

Resultaten grund för vidare forskning

Frågeformuläret i forskningen var öppna frågor som grundade sig på hundägarnas egna erfarenheter. Det innebär att det finns en möjlighet att bristen på ett specifikt innehållskrav har fått hundägarna att skriva om sina erfarenheter med en mera positiv ton än de annars skulle. Å andra sidan, ifall man skulle ha bett dem följa upp problem som en veterinär definierat så kunde resultaten ha varit ännu mera positiva. 

Trotts dessa begränsningar visar forskningens resultat tydligt att råutfodring har positiv inverkan på hundens hälsa. För att gör mera hållbara slutsatser behövs ännu vidare forskning under övervakning av veterinär.

Forskningen sponsorerades av Svenska Kulturfonden och Oy MUSH Ltd. Sponsorerna hade ingen inverkan på materialet eller dess analys.

Tilläggsinformation:

Magnus Pettersson
Verkställande direktör
Oy MUSH Ltd
+358 44 538 6389
magnus.pettersson@mushbarf.fi

Petri Tapio
Marknadsföringsdirektör
Oy MUSH Ltd
+358 400 623 333
petri.tapio@mushbarf.fi

Anna Hielm-Björkman
VMD, CVA (IVAS)
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Veterinärmedicinska fakulteten
Helsingfors universitet
+358 9 1915 7391
anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi

Oy MUSH Ltd


  • MUSH är ett finskt familjeföretag som grundades år 2004. Företaget blev en del av Snellman-koncernen år 2011.
  • År 2012 var omsättningen 4,8 miljoner euro.
  • Personalstyrkan uppgår till 30 personer.
  • I tillverkningen av MUSH B.A.R.F.®-produkter använder vi bara nöt-, gris-, kalkon- och kycklingkött från Finland. Renen kommer från Lappland och laxen får vi från Norge.
  • MUSH är Nordens största tillverkare av BARF-produkter och en av de största hundmatstillverkarna i de nordiska länderna.
  • MUSH är en föregångare inom BARF-utfodring i Finland.
  • MUSH satsar stort på forskning och produktutveckling. 
www.mushbarf.com/sv