Miljöpartiet de gröna

HELT RÄTT AV EU-KOMMISSIONEN

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:45 CET

Kommissionen har idag underkänt nio länders plan för fördelning av utsläppsrätter. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson är nöjd med EU-kommissionen.

- Helt rätt av EU-kommissionen. Detta stärker trovärdigheten för att EU kommer att leva upp till sitt åtagande enligt Kyotoavtalet. Systemet med utsläppsrätter är det mest centrala och viktigaste inslaget i EU:s klimatpolitik. Den här oväntat tuffa hållningen gentemot medlemsländerna är också en nödvändig förutsättning för att utsläppshandeln ska kunna leda till minskade utsläpp, säger Peter Eriksson.

Inte heller Sverige undgår kritik. Sverige måste nu skicka in en ny plan till Bryssel där tilldelningen sänks från 25,2 miljoner ton koldioxid per år till högst 22,8 miljoner ton, detta för att medlemsländerna delat ut för många gratis utsläppsrätter till den egna industrin.

- Nu får regeringen en möjlighet att leva upp till sitt prat om att det är det internationella klimatarbetet som är det mest betydelsefulla för att åstadkomma en minskning av utsläppen. Frågan är om de vågar ta fighten med industrin, säger Peter Eriksson.

Kontakt: Peter Eriksson, 070-52 48 776
Kristoffer Talltorp, pressavdelningen, 070-925 18 93