Katrineholms kommun

Heltid – en rättighet, deltid – en möjlighet

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:17 CET

För övriga upplysningar hänvisas till:
Personalutskottets ordf Jan-Olov Karlsson 070-550 39 22
Vård- och omsorgsnämndens ordf Monica Johansson 070-233 85 81Kan alla deltidsanställda i Katrineholm få heltidstjänst? I Piteå utarbetade man en modell för att lösa den frågan. Modellen och dess resultat presenteras vid ett seminarium i Katrineholm torsdag 16 mars.

I Piteå har man utarbetat och genomfört en modell som innebär att alla fast anställda inom äldre- och handikappomsorgen kunnat erbjudas heltidstjänster. Projektet, som kallas HELdelprojektet, har pågått i två och ett halvt år.

Utgångspunkten och motivet bakom projektet är att heltid ger större trygghet för dem som redan arbetar inom vård och omsorg. Möjlighet till heltid innebär också att det blir mer attraktivt att jobba inom vården och att man lättare klarar den framtida personalförsörjningen. I Piteå resulterade projektet i att behovet av a-kassa minskade liksom deltidsarbetslöshet och sjukfrånvaro.

I Katrineholms kommun har personalutskottet och vård- och omsorgsnämnden intresserat sig för HELdelprojektet och därför bjudit in till ett seminarium. Representanter från Piteå kommun deltar för att presentera projektet.
-Seminariet är ett första steg för att se hur vi kan använda oss av de positiva erfarenheter man gjort i Piteå, både i fråga om personalförsörjning och deltidsarbetslöshet, kommenterar Jan-Olov Karlsson, ordförande i personalutskottet.

Tid: torsdagen den 16 mars kl. 9 – 15.30
Plats: Safiren. Drottninggatan 19

Ur programmet:
 Presentation av HELdelprojketet och dess resultat
 Balanserad styrning, ekonomi, personal, verksamhet
 Process och arbetsmodell

Välkommen att delta i hela eller delar av seminariet!