Almega

Heltidsförslaget leder till färre tjänstejobb

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:43 CET

En lag om rätt till heltid kommer definitivt att dämpa en ökning av nyanställningar inom tjänstesektorn, skriver Almega i sitt remissvar om heltidsutredningen.

Almega, som organiserar tjänsteföretagen, är starkt kritisk till utredningens förslag av flera skäl.

- Vad tjänstesektorn behöver är möjligheter att skapa än fler jobb, inte sådana här förslag som sätter käppar i hjulen. Under de senaste åren har det skett en märkbar ökning av lagstiftning inom det arbetsrättsliga området totalt sett vilket vi känner en stark oro för. Det innebär att trovärdigheten och legitimiteten för kollektivavtalen går förlorad, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Almegas kritik mot förslaget handlar i grunden om en oförmåga att sätta sig in i tjänsteföretagens villkor vilket medfört brister i konekvensanalys och intresseavvägning. Det mest anmärkningsvärda är att utredningens förslag bygger på tanken att politiker och domstolar är bättre lämpade än företagen själva att göra företagsekonomiska bedömningar, att organisera företagets verksamhet och att avgöra behovet av arbetskraft.

Därmed tar utredningen ett steg mot ett systemskifte som ger en tydlig signal om vilka förutsättningar som kommer att möta den som vill starta, driva och utveckla tjänsteföretag i Sverige.

Sammanfattningsvis gör Almega följande bedömningar av utredningens förslag:
- Det blir inte möjligt att bedriva en effektiv verksamhet inom tjänsteföretagens branscher där det finns behov av deltidsarbete för att möta varierande kundströmmar.

- Företagen drabbas av markant ökade kostnader.

- Utredningens förslag leder till ökad arbetslöshet.

- Tillgodoser inga jämställdhetspolitiska mål. Tvärtom kommer kvinnor att drabbas av ökad arbetslöshet.

- Frågor om en anställnings arbetstidmått bör lösas i det enskilda anställningsavtalet och på ett övergripande plan genom kollektivavtal. Utredningens förslag leder till att trovärdigheten för kollektivavtalen går förlorad.

- Det är ett systemskifte att domstolar ska kunna överpröva hur företagen organiserar sin verksamhet och vilka företagsekonomiska bedömningar de gjort. Denna osäkerhet får mycket negativa konsekvenser för viljan att starta, driva och utveckla tjänsteföretag i Sverige.

- Förslagen leder till ökad byråkrati och krångel. Även detta kommer att slå mot viljan att starta och utveckla tjänsteföretag.

- Ungdomar och andra traditionellt svaga grupper får ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden.

- Andra anställda kan komma att drabbas genom omorganisation eller uppsägning.

I remsisvaret återfinns flera exempel från olika tjänsteföretag.

För mer information:
www.almega.se

Lars Friberg
branschansvarig Serviceentreprenörerna och Fastighetsarbetsgivarna
tel. 08-762 68 79
mobil. 070-345 68 79

Jonas Milton
vd
tel. 08-762 69 74
mobil. 070-345 69 74

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.