Länsstyrelsen i Norrbottens län

Hembygdsgårdar rustas i sommar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 14:03 CET

Tegel, papp, bräder och näver - taken står i fokus när Norrbottens hembygdsgårdar renoveras i sommar i och med regeringens satsning på Hus med historia.

Regeringen har anslagit sammanlagt 30 miljoner kronor till byggnadvård av landets hembygdsgårdar 2010-2011, inom en satsning som kallas Hus med historia. Norrbottenspotten för 2011 blev 675 000 kronor och Länsstyrelsen har beslutat att fördela dem till följande hembygdsgårdar:

  • Tärendö hembygdsgård – nytt brädtak på smedja
  • Moskosels rallarmuseum – takomläggning på Trollhättejohans stuga
  • Murjeks hembygdsgård – renovering av rökgång och skorsten till bageriugnen
  • Vittangi hembygdsgård – arbete med timmerstomme på Vanhan Heikkun Aitta, byns äldsta bevarade byggnad
  • Sattajärvi hembygdsgård – arbete med skorsten till kakelugn i köket
  • Norrbottens järnvägsmuseum – omläggning av tegeltak  m.m. på Koskullskulle gamla stationshus i Karlsvik
  • Svensbyns hembygdsgård – omläggning av ett nävertak

Pengarna ska användas till byggnadsvård med traditionella material och metoder.

- Byggnader på hembygdsgårdar spelar en  viktig pedagogisk roll, därför är det viktigt att de speglar den traditionella byggnadstekniken i helhet och detaljer och att materialen är tidstrogna även om de inte är lika praktiska som våra moderna material, förklarar Jeanette Aro kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen. Täta och fungerande tak är en av de bästa garanterna för att ett hus ska stå kvar, därför har flera av årets bidrag gått just till takrenovering.

Skansen var förebild

Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet som en protest mot industrialismen och de samhällsförändringar som följde i dess spår. Med Skansen som förebild skapades hembygdsgårdar och friluftsmuseer dit byggnader från olika håll flyttades samman, ibland kring en kärna av gamla hus på platsen, ibland till en helt ny miljö. Men under 1900-talets gång har samhällets engagemang skiftat från monument till miljö där en byggnad får sitt värde lika mycket genom det sammanhang den speglar, som i sig själv.

- Kulturmiljöstödet har därför tidigare riktas mot byggnader som står kvar på sina ursprungliga platser och många hembygdsgårdar har därför inte kunnat ta del av bidraget hittills, konstaterar Jeanette Aro.

Öka kunskapen om kulturarvet

Regeringen har med den pågående satsningen velat uppmärksamma hembygdsrörelsens arbete för att bevara, använda och utveckla kulturarvet, och för att öka antalet besökare vid hembygdsgårdarna. Tanken är också att ”Hus med historia” ska öka kunskapen om kulturarvet och därför kommer byggarbetet att kombineras med information till allmänheten om byggnadsvård.  Alla som fått bidrag har också fått en mindre summa att använda för någon form av publik informationsinsats kring sitt byggnadsvårdsarbete. Dessutom har Norrbottens hembygdsförbund fått ett bidrag för information om sina hembygdsgårdar.

För mer information kontakta:
Jeanette Aro, kulturmiljöhandläggare, 0920-961 40 , 070-392 73 97, jeanette.aro@lansstyrelsen.se .