Nyköpings kommun

Hemlöshet kartlagd

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:45 CET

Nyköpings kommun har kartlagt hur många personer i kommunen som saknar egen bostad.
Under en vecka i december 2009 samlades uppgifter in från bland andra Socialtjänsten, Träffpunkten och Kriminalvården.


Kartläggningen visar att 199 personer över 18 år saknar egen bostad under mätperioden.
- Det betyder inte att personerna saknar tak över huvudet, utan just att de inte har en egen
lägenhet, säger utredaren Maria Magnusson på Sociala divisionen.
Hon förklarar att kartläggningen utgår från Socialstyrelsens vidare definition av hemlöshet och då ingår till exempel 115 personer som bor i lägenheter som hyrs genom Socialtjänsten. En annan
grupp är de 35 personer som under mätperioden var inskrivna för vård och behandling och saknar ordnat boende inför sin utskrivning.

Öppet hemlösa kan vara fler
Öppet hemlösa, de som till exempel bor på härbärget eller bara över natten hos vänner, är sex personer under mätperioden.
- De är personer som vi inom Socialtjänsten har kontakt med, säger Maria Magnusson.
Hon förtydligar siffran sex personer öppet hemlösa och förklarar att det kan handla om fler eller färre personer en annan vecka. När personer som inte har en egen bostad kommer ut från ett
behandlingshem, från fängelset eller inte längre kan bo kvar hos sina vänner. Då kan de komma
att tillhöra gruppen öppet hemlösa.

Politiskt initiativ
Social- och arbetsmarknadsnämnden har beställt kartläggningen om hemlöshet i Nyköpings
kommun.
- Det är viktigt för oss i nämnden att veta hur situationen ser ut, så att vi kan fortsätta arbetet
med att förbättra situationen för dem som saknar en egen bostad, säger nämndens ordförande
Göran Hagberg.

För hela gruppen hemlösa visar kartläggningen att:
• 62 % är män
• 79 % har svenskt medborgarskap
• 59 % bor i lägenheter som hyrs genom Socialtjänsten

För mer information kontakta Maria Magnusson 0155 - 24 86 52
eller Göran Hagberg 073 - 773 79 98.