Hjälpmedelsinstitutet

Hemma med IT - underlätta ett självständigt boende

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 15:27 CEST

Hjälpmedelsinstitutet har fått medel från Allmänna arvsfonden för att tillsammans med Handikappförbundens samarbetsorgan och tre kommuner, under tre år, driva projektet Hemma med IT.

Syftet med projektet är att med olika metoder och tekniska lösningar underlätta ett självständigt boende för personer med funktionsnedsättningar, framförallt med kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa personer är ofta äldre.

Samarbetspartners i projektet är Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, Stockholms kommun (Hässelby/Vällingby) med Svenska Bostäder, Tierps kommun med Tierpsbyggen och Hudiksvalls kommun med Hudiksvallsbostäder. Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning har dessutom fått medel från Stockholms stads kompetensfond till sin del i projektet.

Försöksverksamhet kommer att ske på lokal nivå i de tre kommunerna, där man kommer att prova såväl nya arbetsformer, som nya hjälpmedel och metoder.

I anslutning till projektet kommer kommuner, landsting, bostadsbolag, handikapporganisationer, företag m.fl. att kunna söka utvecklingsmedel.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta nedsatt problemlösningsförmåga, svårigheter med att minnas, orientera sig i tid och rum m.m. Dessa personer känner sig ofta otrygga, får minskad kommunikation med omvärlden, glömmer stänga av spisen, glömmer bort att äta och ta sin medicin.

Det här innebär stora problem för brukarna själva, men ställer också stora krav på omgivningen såsom närstående, hemtjänst, primärvård och/eller ledsagare.

Projektstart: 1 maj 2004

Kontaktperson:
Projektledare Oskar Jonsson, Hjälpmedelsinstitutet,
tfn 08-620 23 55, e-post: oskar.jonsson@hi.se