Mental Ergonomi, Anneli Godman

Hemsida och blogg om Mental Ergonomi & Neuroledarskap

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 14:19 CEST

Vad har du i hjärnan?

Anneli Ekström Godman verkar för ett arbetsliv där vi både får prestera och må gott. Ett arbetsliv där vi ger plats för både topprestationer och återhämtning. Där både företagsledning och medarbetare har kunskap och verktyg för att hantera den stress och press som oundvikligen uppstår. Där samverkan mellan individer fungerar för att man lärt sig hantera hjärnans "livshot" i vardagen. Där uppmärksamhet och medvetenhet om vad som rör sig i hjärnan står högt i kurs. Framtidens arbetsliv!
   För att sprida kunskap om hjärna, stress och prestation tillhandahåller Anneli Godman introduktion för ledningsgrupper, utbildningar, föreläsningar och personlig coaching. Allt finns samlat på den hemsida som du hittar på www.agodman.se. Där finns också inspiration för att direkt prova en del verktyg själv och tips på bra litteratur. Sidan kommer att utvecklas successivt.
   Under hösten kommer Anneli att publicera blogginlägg på Mynewsdesk. Det första, om nyttan med stress, ligger ute. På bloggen kommer det, även framöver, att handla om stress på olika sätt, ofta kopplat till hjärna och prestation, men också till känslor och tankar. Bland annat kommer det att handla om hur vi kan använda vårt arbetsminne smartare, hur vi kan öka vår inre kontroll utan att trycka ner känslor, hur vi kan hjälpa vår sociala hjärna och få lättare att samverka på jobbet och andra sociala sammanhang med hjälp av hjärnkunskap och ökad medvetenhet. Hjärnans behov av och rädsla för förändring kommer också att luftas. Tanken är att lyfta in exempel från verkligheten utifrån egna och andras erfarenheter och också att koppla det till saker som debatteras i dagspress. Allt för en ökad medvetenhet på flera plan.

Anneli Ekström Godman
"den ofrivilliga stressexperten"
Mental Ergonomi

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.