Femklövern i Skåne

Hemsjukvården förstärks och breddas

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:30 CEST

Tidigare i år antogs en strategisk plan för den palliativa vården i Region Skåne 2013-2018. I planen slås fast att vården i livets slutskede behöver byggas ut och bli mer jämlikt fördelad över Skåne. Fokus för utbyggnaden ska ligga på avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). För 2013 fördelas 15,6 miljoner till ASiH i Malmö (10,2), Ystad (3,4) och Lund/Trelleborg (2,0).

– Vår ambition är att fler ska få vård hemma. Eftersom den palliativa hemsjukvården är ojämlikt fördelad ligger fokus just nu på södra Skåne. Det står dock klart att vi måste fortsätta att tillföra resurser 2014 och framåt, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd.

I enlighet med planen ska ASiH även breddas för att komma fler patientgrupper till del. Så kallade punkt- och konsultinsatser i hemmet sker i dag nästan uteslutande i nordöstra Skåne. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat kartlägga i vilken utsträckning insatserna ges och vad kostnaden är för att införa detta i hela Skåne. Exempel på sådana insatser är blodtransfusion, antibiotikadropp eller behandling vid andningsbesvär i samband med KOL. Dessutom har hälso- och sjukvårdsnämnden begärt en liknande kartläggning för att kunna förbättra vården för barn med behov av ASiH.

– Att erbjuda vård hemmet för dem som vill och har möjlighet till det är ett viktigt steg vi måste ta. Vi vet att många patienter och anhöriga önskar detta. Dessutom kan det frigöra vårdplatser på sjukhusen och minska risken för bland annat infektioner, säger Berit Wirödal (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kartläggningarna ska vara färdiga senast under augusti månad och kommer att ligga till grund för 2014 års fördelning av resurser.

Läs mer: HSN 13-06-20, ärende 10.

Kommentarer:
Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 044-309 33 53

Berit Wirödal (KD)
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 31 83

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne