Upplandsmuseet

Hemslöjden checkar in på hotell

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2012 09:40 CEST

Uppländsk slöjd checkar in på Hotell Park Inn. Hotellrum har en tendens att likna varandra och kännetecknas ofta av anonymitet. Men det går att tänka annorlunda!
Upplandsmuseets hemslöjdskonsulenter inreder ett hotellrum fullt av uppländsk identitet med slöjd från några av länets duktiga slöjdare och konsthantverkare.  Rummet kommer bara att vara inrett och möjligt att besöka för allmänheten under kulturnatten den 8/9.

Tanken är att visa uppländsk slöjd som inspiration för en hållbar inredning där man tar vara på lokala traditioner och resurser. En inredning som man t o m kan göra själv!  

c/o Hemslöjden – en ny vandringsutställning
Att slöjda är ett sätt att leva!  Det visar en ny utställning som invigs på Hotell Park Inn under kulturnatten. C/O Hemslöjden visar fyra identiska rum som inretts med slöjd på helt olika sätt. Titta in hos Helena, Elin, Erik och Lars – och möt fyra inspirerande slöjdpersonligheter.
Utställningen kommer att vandra vidare till Bålsta i oktober, med invigning den 18 oktober. Under 2013 fortsätter den sedan runt hela länet. Till utställningen hör även föreläsningar, barnverksamhet och olika workshops för allmänhet, skolor och politiker.

För mer information ring gärna Länshemslöjdskonsulenterna,
Annkristin Hult, 018-16 91 70, Madelaine Jansson, 018-16 91 72, eller e-post enligt modellen fornamn.efternamn@upplandsmuseet.se

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.