Hemtex

Hemtex delårsrapporterar: hög tillväxttakt och stärkt lönsamhet

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:03 CET

Den snabba tillväxten håller i sig för Hemtex, Nordens ledande hemtextilkedja. Under räkenskapsårets tredje kvartal, perioden 1 november 2005 – 31 januari 2006, steg nettoomsättningen med 55 procent till 378,8 Mkr.

Även lönsamheten förbättrades. Rörelseresultatet steg med 78 procent till 83,0 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 22,0 (19,1) procent. God försäljningstillväxt, stärkt bruttovinstmarginal, nyetableringar och förvärv av franchisebutiker bidrog till den positiva resultatutvecklingen.

Under räkenskapsårets nio första månader steg rörelseresultatet med 94 procent till 157,7 Mkr. Nettoomsättningen ökade till 904,1 (627,4) Mkr.

Hemtex bibehåller en hög etableringstakt. Det tredje kvartalet öppnade koncernen fyra nya butiker. Därutöver förvärvades två butiker från franchisetagare. Under delårsperioden öppnade koncernen 18 nya butiker – 8 i Sverige, 8 i Finland och 2 i Danmark. Totalt förvärvades 14 butiker från franchisetagare.

”Under det fjärde kvartalet öppnar vi 6 butiker, vilket ger 24 nya butiker totalt för koncernen under 2005/2006. Vi kommer att hålla en hög etableringstakt även under 2006/2007, då vi räknar med att etablera drygt 30 butiker i koncernens regi”, säger Hemtex VD, Anders Jansson.

Hemtex första butik i Norge öppnas den 23 mars i köpcentret CC Vest. Avtal har tecknats avseende ytterligare sex etableringar i Osloregionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef eller Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 033-20 69 00.


Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 147 butiker i januari 2006, varav 119 i Sverige, 20 i Finland och 8 i Danmark. Av butikerna är idag 94 ägda av Hemtexkoncernen och 53 av franchiseföretag. Samtliga butiker i Finland och Danmark ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till drygt 1,3 miljard SEK, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under perioden februari 2005-januari 2006 till totalt 1 081 miljoner SEK