Hemtex

Hemtex förvärvar tre franchisebutiker

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:41 CET

Hemtex AB stärker sin ställning ytterligare genom förvärv av tre butiker, som för närvarande drivs inom ramen för Hemtex franchisesystem. De aktuella butikerna finns i Kristianstad, Hässleholm och Mariestad.

Butikerna har en årlig omsättning på cirka 26 Mkr, och de förväntas bidra positivt till Hemtexkoncernens lönsamhet. Eftersom Hemtex AB levererat merparten av de varor som dessa butiker sålt, kommer koncernens omsättning endast att påverkas med cirka hälften av omsättningen.

Köpeskillingen för butikerna uppgår totalt till 11 Mkr och betalas kontant. Inkråmet i butikerna värderas till cirka 4,8 Mkr, vilket medför en goodwill om 6,2 Mkr.

”Förvärvet är i linje med vår strategi, som är inriktad på tillväxt genom etablering av nya butiker, förvärv av franchisebutiker, lansering av nya butiksformat och breddning av sortimentet. Vi är intresserade av att förvärva ett tjugotal av de kvarvarande franchisebutikerna, vilka vi successivt önskar ta över”, säger Hemtex VD och koncernchef, Anders Jansson.

Butiken i Hässleholm kommer att tas över per den 1 april 2006 medan Hemtex AB övertar butikerna i Kristianstad samt Mariestad den 1 maj 2006.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 033-20 69 00, 0702-10 80 69.


Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se


Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 147 butiker i januari 2006, varav 119 i Sverige, 20 i Finland och 8 i Danmark. Av butikerna är idag 94 ägda av Hemtexkoncernen och 53 av franchiseföretag. Samtliga butiker i Finland och Danmark ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till drygt 1,3 miljard SEK, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under perioden februari 2005-januari 2006 till totalt 1 081 miljoner SEK.