Hemtex

Hemtex fortsätter att öka sin marknadsandel

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:45 CET

Hemtex, Nordens ledande hemtextilkedja, fortsatte att stärka sin ställning på
den svenska marknaden för hemtextilier under 2006.

För helåret ökade marknadsandelen till 31,1 procent av den totala marknaden. Det
är en ökning med 5,5 procentenheter jämfört med 2005. Det visar den senaste
undersökningen från marknadsundersökningsföretaget GfK.

Hemtex marknadsandel växte kontinuerligt under året, och under det andra
halvåret uppgick den till 31,7 procent - den högsta nivån hittills. Samtidigt
visar siffrorna att den svenska hemtextilmarknaden växte med 3,6 procent i värde
under året, med en avmattning i tillväxten under hösten.

"Vi har framför allt ökat på de områden där vi har varit tydliga med att erbjuda
både volymvaror och ett flöde av nyheter, som frotté, prydnadskuddar,
färdigsydda gardiner och accessoarer. Ett tydligt designinnehåll, kontinuerliga
nyheter och inspirerande butiker är nyckelfaktorer för framgång", säger Hemtex
VD, Anders Jansson.

Hemtex delårsrapport för perioden maj 2006 - januari 2007 publiceras tisdagen
den 6 mars 2007.
Bokslutskommuniké för 2006/2007 publiceras den 14 juni 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87


Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.com

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 183 butiker i januari 2007,
varav 136 i Sverige, 32 i Finland, 9 i Danmark och 6 i Norge. Av butikerna är
159 ägda av Hemtexkoncernen och 24 av franchiseföretag. Samtliga butiker utanför
Sverige ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna
heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet
(inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,5 miljarder kronor, exklusive
mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 oktober 2006
till totalt 1,3 miljarder kronor.