Hemtex

Hemtex öppnar volymbutik i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:49 CET

I slutet av oktober 2007 slår Hemtex upp portarna för sin första volymbutik. Det
sker på Sergelgatan i Stockholm, och öppningen markerar inledningen på en
satsning på större butiker med ett bredare sortiment. Kontraktet på den nya
butiken skrevs under i dagarna.

Volymbutiken på Sergelgatan kommer att följas av fler i Sverige och övriga
Norden. Butikerna kommer att etableras i såväl citylägen och traditionella
köpcentra som externa handelsplatser och ha en betydligt större försäljningsyta,
700 - 1 000 kvadratmeter, än dagens Hemtexbutiker. Butiken på Sergelgatan är
cirka 1 000 kvadratmeter stor.

"Expansion genom nya butiksformat och breddning av sortimentet är en viktig del
av vår tillväxtstrategi. Vi ser att det finns möjlighet att etablera ett drygt
fyrtiotal volymbutiker i Norden, varav cirka 25 i Sverige. Det kan bli aktuellt
att flytta om några av våra nuvarande butiker där vi ser att det finns utrymme
att öka försäljningsvolymen", säger Hemtex, VD och koncernchef, Anders Jansson.

Volymbutikerna är inte bara större än nuvarande butiker, de tillförs även ett
nytt sortiment. Basen är Hemtex inspirerande textila produkter som kompletteras
med ett breddat och fördjupat sortiment av det textila sortimentet,
hemaccessoarer, som vaser och ljusstakar och praktiska tillbehör, som glas,
koppar, muggar och förvaringsprodukter. Även mindre möbler kan komma att ingå.

En central avdelning i volymbutiken är det så kallade säsongstorget, som är en
komplett miljö med det allra senaste. Miljön kommer att skifta med säsongerna
för att butikerna alltid ska kännas fräscha. En täcke- och kuddstudio och en
utökad avdelning med textilier för barn inryms i konceptet. I satsningen ingår
också att samtliga Hemtex nuvarande butiker som är över 300 kvadratmeter stora
kommer att avsätta en del av ytan för detta sortiment. Ett femtiotal butiker
kommer att behöva tillföras tilläggsytor.

"Vi räknar med att det bredare sortimentet av spännande tillbehör i lika hög
grad ska locka kunderna att förnya sina hem som vårt textila sortiment ger dem
inspiration idag. Inredningstrenderna förändras i allt snabbare takt och
kunderna efterfrågar i högre utsträckning koordinerade sortiment, så det här
konceptet ligger rätt i tiden", säger Anders Jansson.

De planerade volymbutikerna kommer till huvuddelen att rymmas inom ramen för de
290 Hemtexbutiker som bedöms kunna etableras på den Nordiska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 183 butiker, varav 136 i
Sverige, 32 i Finland, 9 i Danmark och 6 i Norge. Av butikerna är 159 ägda av
Hemtexkoncernen och 24 av franchiseföretag. Samtliga butiker utanför Sverige ägs
av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna
heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet
(inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,5 miljarder kronor, exklusive
mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 oktober 2006
till totalt 1,3 miljarder kronor.