Hemtex

Hemtex styrelse utvärderar Hakon Invests budpliktsbud

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:16 CEST

Den 28 april 2009 lämnade Hakon Invest AB (publ) ("Hakon Invest") ett kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägare i Hemtex AB (publ) ("Hemtex"). Hakon Invest erbjuder 23 kronor kontant per aktie jämte en tilläggspremie om 4 kronor per aktie som utfaller om Hakon Invest uppnår ett ägande överstigande 50 procent av aktierna och rösterna i Hemtex.

Styrelsen för Hemtex avser att lämna ett utlåtande avseende erbjudandet till Hemtex aktieägare [med hjälp av oberoende rådgivare] inom skälig tid före acceptfristens utgång vilken Hakon Invest har angivit till den 22 juni 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Olsson, Styrelseordförande i Hemtex AB: 0705-12 20 48.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 17.15 den 29 april 2009.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 223 butiker i april 2009, varav 148 i Sverige, 42 i Finland, 13 i Danmark, 14 i Norge, 3 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 195 ägda av Hemtexkoncernen och 28 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,49 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2009 till totalt 1,44 miljarder kronor.